Phê duyệt quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới, thay thế, điều chỉnh lĩnh vực tài nguyên và môi trường

       Ngày 8/10/2021, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 4217/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới, thay thế, điều chỉnh lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành 25 quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai, cụ thể:

-  Ban hành mới: 03 quy trình cấp tỉnh (01 quy trình lĩnh vực đất đai, 02 quy trình lĩnh vực địa chất khoáng sản).

-  Thay thế 21 quy trình được Chủ tịnh UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 23/3/2020, trong đó: lĩnh vực đất đai 18 quy trình, lĩnh vực môi trường 03 quy trình cấp tỉnh.

-  Điều chỉnh tên 01 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cấp huyện: Quy trình số 10 theo danh mục ban hành tại Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Tải Quyết định tại đây 2_2021_QD_4217.pdf

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​