Triển khai thực hiện Quyết định số 4346/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh về một số chính sách đặc thù hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

 

Ngày 14/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ký quyết định số 4346/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

 
Theo đó, đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng năm 2021 (bao gồm cá nhân người thân có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và thương binh đang hưởng chế độ mất sức hàng tháng); đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng năm 2021; hộ nghèo, hộ cận nghèo đang có tên trong danh sách được cấp có thẩm quyền quyết định theo chuẩn nghèo của tỉnh; người dân đang thuê phòng trọ thời gian từ 1/5 đến 31/12/2021 (không bao gồm người thuê nghỉ, khác sạn, nhà nguyên căn, người đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước); người thuê trọ phải thực hiện giãn cách giãn cách xã hội trong khu cách ly tạm thời, người lang thang cơ nhỡ; người làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tạm thời cho các đối tượng.
 
Mức hỗ trợ cụ thể như đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người; hộ nghèo, cận nghèo mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ hộ; người thuê trọ (gồm tiền thuê trọ, điện, nước) hỗ trợ 300 ngàn đồng/người (hỗ trợ 1 lần); người thuê phòng trọ phải thực hiện giãn cách xã hội và người lang thang cơ nhỡ trong các khu cách ly tập trung tạm thời hỗ trợ tiền ăn, mua vât dụng mức 120 ngàn đồng/người/ngày; người làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tạm thời hỗ trợ 270 ngàn đồng/người/ngày (thời gian tính từ khu cách ly được thành lập). Các chính sách trên không thực hiện trùng với chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP.
 
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai,  kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn của tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố trong tỉnh quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và thực hiện chi trả cho các đối tượng. Đồng thời, các địa phương có trách nhiệm định kỳ báo cáo kết quả và những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện chi trả các đối tượng.
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện hỗ trợ tại các huyện, thành phố theo quy định. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách để đảm bảo thực hiện các chế độ hỗ trợ kịp thời người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19./.

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​