Huyện Xuân Lộc thực hiện tốt hoạt động vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội trong năm 2021

 

Chiều ngày, 02/12/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã có buổi kiểm tra, giám sát về hoạt động vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội tại huyện Xuân Lộc.

 bdg1.png
 

Tại buổi làm việc, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai đã đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2021 của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuân Lộc.

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng hoạt động của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện vẫn đạt kết quả cao. Việc cung ứng và quản lý đồng vốn tín dụng ưu đãi của CHính phủ trên địa bàn được quản lý chặt chẽ; hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn có nhu cầu và đủ điều kiện đều được phục vụ; quy mô tín dụng ngày càng được mở rộng, chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát, cụ thể:

- UBND huyện đã chuyển 3 tỷ đồng từ ngân sách huyện sang NHCS để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đạt 100%  kế hoạch tỉnh giao.

- Số dư huy động vốn từ ngân sách huyện đến 31/10/2021 là 13.285 triệu đồng (bao gồm 11.500 triều đồng từ ngân sách huyện, 1.500 triệu đồng từ nguồn quỹ 986 và 285 triệu đồng được trích từ tiền lãi thu).

- Số huy động tiết kiệm dân cư đến 30/11/2021 là 18.736 triệu đồng, tăng 1.218 triệu so với đầu năm.

- Số Huy động tiết kiệm thông qua tổ TK&VV: Đến 30/11/2021, số dư huy động là 30.669 triệu đồng, tăng 3.705 triệu đồng so đầu năm, chiếm tỷ lệ 9,8% so dư nợ và trên 98% số hộ vay vốn thực hiện gửi.    

Tổng số dư nguồn vốn tiết kiệm dân cư và thông qua tổ TK&VV là 49.405 /50.122 triệu đồng, hoàn thành 98,6% kế hoạch giao và còn phải tăng 717 triệu đồng.

- Về cho vay: Tổng doanh số cho vay tính đến 30/11/2021 là 84.442 triệu đồng với 3.081 lượt hộ vay, bằng 94% so cùng kỳ năm 2020. Chi tiết theo từng chương trình như sau: Hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo: 187 hộ, số tiền 9.485 triệu đồng; Nước sạch & vệ sinh môi trường NT: 1.906 hộ, số tiền 37.433 triệu đồng; Giải quyết việc làm: 839 hộ, số tiền 34.096 triệu đồng; Học sinh sinh viên có HCKK: 146 lượt hộ, số tiền 2.328 triệu đồng; Nhà ở xã hội: 3 hộ, số tiền: 1.100 triệu đồng.

           - Về thu nợ: Tổng doanh số thu nợ tính đến 30/11/2021 là  63.911 triệu đồng, bằng 93% so cùng kỳ năm 2020. Doanh số thu nợ cụ thể: Hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo: 26.319 triệu đồng; Nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn: 22.557 triệu đồng. Giải quyết việc làm: 10.781 triệu đồng; Học sinh sinh viên có HCKK: 4.063 triệu đồng; Nhà ở xã hội: 152 triệu đồng; Cho vay khác: 39 triệu đồng.

Có được kết quả nêu trên, do có sự quan tâm của Ban đại diện HĐQT tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, các ngành quan tâm, hỗ trợ và bố trí vốn ngay từ đầu năm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Hội đoàn thể nhận ủy thác từ huyện đến cơ sở, các tổ TK&VV luôn chủ động trong việc cung ứng và quản lý chặt đồng vốn được uỷ thác.  Các thành viên Ban đại diện, cán bộ tổ chức CT-XH, tổ TK&VV, cán bộ NHCSXH luôn bám sát nhiệm vụ được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách. 

Kiều Hợi 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​