Quán triệt các quy định mới về công tác xây dựng Đảng

 

Sáng ngày 01/12, Huyện ủy Xuân Lộc đã tổ chức hội nghị trực tuyến  giữa điểm cầu huyện và các điểm cầu đảng bộ cơ sở, các xã thị trấn, nhằm triển khai, quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo kế hoạch số 71-KH/HU của huyện ủy. đồng chí Lâm Hữu Tú – UVTV – Chủ nhiệm UBKT huyện ủy thay mặt BTV huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức huyện ủy đã trình bày những nội dung quan trọng của Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng, trong đó có một số điểm mới về trình độ học vấn của đảng viên, về quyền lợi của đảng viên; các quy định mới về giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; về thời hạn tổ chức lễ kết nạp đảng viên và xét công nhận đảng viên chính thức; về phát thẻ và quản lý thẻ, hồ sơ đảng viên; về khen thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên; về quy định chuyển sinh hoạt Đảng; các quy định về hướng dẫn tổ chức Đại hội các cấp; các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng; một số quy định cụ thể về Đảng lãnh đạo Nhà nước, MTTQ và đoàn thể chính trị- xã hội…Do đó, phổ biến những nội dung mới của Quy định 24 so với Quy định 29 trước đây để phù hợp hơn với tình hình thực tế và các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

20211201_093134.jpg

Đối với Quy định số 22-QĐ/TW, lãnh đạo Ủy ban kiểm tra huyện ủy cho biết, so với Quy định 30 trước đây thì quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng lần này của Ban Chấp hành Trung ương cũng có nhiều điểm mới cả về hình thức thể hiện và nội dung quy định. Trong đó, về tên gọi và kết cấu của Quy định 22 được điều chỉnh khác so với Quy định 30; tên gọi ngắn gọn, nêu thẳng vào công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhằm thể hiện nội dung toàn diện, bao quát, bao trùm được các nguyên tắc, quan điểm, chức năng lãnh đạo, các quy định, cách thức thực hiện về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (Quy định 30 chỉ nêu gọn trong thực hiện Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng).

Ngoài ra, kết cấu và bố cục của Quy định 22 có nhiều điểm khác, điểm mới, so với Quy định 30. Quy định 30 không có các chương, mà trình bày theo từng điều trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; còn Quy định 22 được thể hiện theo các Chương, phù hợp với thể loại văn bản quy định của Đảng. Các chương, điều của Quy định được sắp xếp lại một cách hệ thống, đồng bộ, logic, khoa học, chặt chẽ, dễ nhớ, dễ tìm kiếm, làm căn cứ để thực hiện. Đồng thời, Quy định 22 kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định 30 nhưng đã bổ sung một số nguyên tắc, nội dung quan trọng để cụ thể hóa các quy định của Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua…

00036.00_21_50_01.Still018.jpg

Đây là những nội dung rất quan trọng để tiếp tục triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu thực tiễn  tại địa phương, đơn vị.

                                                                              Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​