Cụm tổ số 4 thảo luận trước Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm

        Chiều ngày 4/12, Cụm tổ số 4 gồm các đơn vị: Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Xuân Lộc; Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Thành Phố Long Khánh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Cẩm Mỹ đã tổ chức thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh và các báo cáo, nghị quyết chuyên đề trình kỳ họp thứ 5 HĐND Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

b966ffc0d02f1b71423egrg.jpg

Theo đó các đại biểu đã tập trung thảo luận về  kết quả thực hiện các mục tiêu, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2021;Nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; Đại biểu cũng thảo luận về giải pháp nhằm hỗ trợ người sản xuất nông nghiệp yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống trong bối cảnh chịu nhiều khó khăn, tác động do dịch bệnh; Các đại biểu đề nghị cần tiếp tục có giải pháp để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh được ổn định, chăm lo đời sống cho người lao động. Bên cạnh đó, trao đổi, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp để kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học nhất là trong điều kiện học sinh phải học gián tiếp. Ngoài ra các đại biểu còn thảo luận về các giải pháp để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới, nhất là không để phát sinh trở lại các loại tội phạm hoạt động kiểu băng nhóm xã hội đen, mang lại cuộc sống an toàn cho người dân…

 

                                                                   Tuệ Lâm

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​