Xuân Lộc khẩn trương với công tác giảm nghèo

Tuy mới bước vào giai đoạn đầu của chương trình giảm nghèo 2015-2020. Nhưng hiện nay, Xuân Lộc đã rất khẩn trương bắt tay vào việc thực hiện các mô hình, dự án giảm nghèo. Phấn đấu từ nay đến năm 2017, Xuân Lộc sẽ kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,86% xuống còn dưới mức 0,5%, về sớm trước 2 năm so với nghị quyết hội đồng nhân dân Tỉnh đề ra trong chương trình giảm nghèo của Tỉnh giai đoạn 2015-2020.

xlgiamngheo.jpg
 

 Căn cứ theo qui định tiêu chuẩn hộ nghèo mới của Tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020 như sau: Ở khu vực nông thôn, hộ có thu nhập từ 1 triệu đồng/ người/ tháng trở xuống; Riêng đối với khu vực thành thị, hộ có thu nhập từ 1,2 triệu đồng/ người/ tháng trở xuống thì Xuân Lộc có đến gần 2.000 hộ dân rơi vào diện nghèo, chiếm tỷ lệ 3,86% số hộ dân toàn huyện. Giảm nghèo đang là vấn đề hết sức trăn trở được đặt ra đối với đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện Xuân Lộc, nhất là trong giai đoạn huyện Xuân Lộc đang tiếp tục ra sức thực hiện bộ tiêu chí nâng cao của Tỉnh.


xlgiamngheo (1).jpg
 
 
 

           Ông Nguyễn Minh Cảnh, phó trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Xuân Lộc cho biết: Huyện Xuân Lộc là huyện nông thôn mới nên công tác giảm nghèo là vấn đề quan trọng được đặt ra cho toàn đảng bộ chính quyền từ huyện đến cơ sở. Theo đó chúng tôi đã xây dựng được từng lộ trình. Cụ thể năm 2015 xóa 530 hộ nghèo, năm 2016 tiếp tục xóa 530 hộ và đến 2017 Xuân Lộc cơ bản không còn hộ nghèo

 

 Nhằm phát huy có hiệu quả hiệu quả các chính sách giảm nghèo trong giai đoạn này, Huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp tại địa phương nhanh chóng bắt tay vào việc rà soát, đánh giá cụ thể hoàn cảnh của từng hộ nghèo. Theo đó sẽ có những chính sách hỗ trợ phù hợp để giúp các có hộ nghèo này vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

 

Ông Nguyễn Minh Cảnh, phó trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Xuân Lộc cho biết thêm: Thực hiện đề án giảm nghèo trong giai đoạn này chúng tôi đã đề ra nhiều nóm giải pháp cụ thể như những hộ nghèo thiếu đất sản xuất chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ vốn chăn nuôi, hoặc buôn bán nhỏ lẻ, tạo các nhóm là nghề thủ công mỹ nghệ như đan lát, làm hoa giả,…cùng đó chúng tôi đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm nông thôn tại các công ty xí nghiệp trong và ngoài huyện để tạo nguồn thu nhập. thực hiện các chính sách khác như xây dựng nhà ở, cấp thẻ bao hiểm y tế, cấp phát cây con giống cho đồng bào nghèo, đặc biệt là các đồng bào dân tộc thiểu số..Riêng đối với các hộ mới thoát nghèo, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục duy trì các chính sách hộ trợ trong vòng hai năm tiếp theo để họ có thể thoát nghèo bền vững

 xlgiamngheo (2).jpg

Được biết để có thể thực hiện được các mô hình, dự án giảm nghèo. Từ nay đến năm 2017, Xuân Lộc sẽ huy động các nguồn lực hỗ trợ với tổng số tiền khoảng 170 tỷ đồng, (bao gồm nguồn ngân sách từ trung ương và địa phương). Đồng thời phát động nhiều mô hình tương trợ xã hội nhằm kêu gọi nguồn đóng góp trong dân như mô hình “Công dân giàu giúp đỡ công dân nghèo”; “Hội viên giàu giúp đỡ hội viên nghèo”,…Được biết từ đầu năm đến nay, Xuân Lộc đã đầu tư hơn 70 tỷ đồng vào các chương trình giảm nghèo như  hỗ trợ vốn vay sản xuất, xây dựng nhà ở; cấp phát cây con giống như cấp dê, bò, dê,…Cũng từ đầu năm đến nay huyện cũng đã tổ chức đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động nông thôn, bao gồm các hộ nghèo, góp phần giải quyết căn cơ bài toán thu nhập.

 

           Anh Thổ Mót người dân tộc choro ấp Bình Hòa, Xuân Phú cho biết: Trước kia tôi cũng trồng ca phê nhưng không biết kỹ thuật nên năng suất rất thấp, năm nay tôi đã tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nên vườn cây phát triển rất tốt, năng suất đạt cao. Ngoài ra tôi còn được nhà nước hỗ trợ phân bón và hệ thống nước tưới tiết kiệm…Nhìn chung được sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước nên cuộc sống gia đình tôi cũng đỡ hơn trước. Chúng tôi cũng cố gắng làm việc để phát triển kinh tế hơn nữa.

         

           Với những nhóm giải pháp cụ thể được đặt ra và sự khẩn trương vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện đề án giảm nghèo. Hy vọng Xuân Lộc  sẽ nhanh chóng giải quyết được bài toán giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu. Xứng đáng với danh hiệu huyện nông thôn mới.  Hải Đình

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​