Tập trung nguồn vốn chính sách cho công tác giảm nghèo

Tập trung nguồn vốn chính sách cho công tác giảm nghèo
 

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Xuân Lộc cho biết: Tổng doanh số cho vay của đơn vị trong năm 2016 ước khoảng 48 tỷ đồng, tương ứng với việc giải quyết cho gần 3.800 hộ vay. Trong đó tập trung chủ yếu vào các chương trình như: học sinh sinh viên, giải quyết việc làm, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn,... Ông Ngô Mạnh Chính-Giám đốc ngân hàng chính sách xã hội huyện Xuân Lộc cho biết: Đơn vị sẽ tập trung các nguồn vốn, tạo nhiều điều kiện giúp cho 920 hộ nghèo, cận nghèo và 130 vừa được thoát nghèo có điều kiện vươn lên và thoát nghèo bền vững.

 

Hải Đình

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​