Thăm dò ý kiến người dân

Thời gian ngồi chờ khi đến nhận kết quả tại nơi trả hồ sơ?
Thời gian hẹn trả hồ sơ so với giấy hẹn?
Công khai các thủ tục?
Hướng dẫn các thủ tục?
Yêu cầu bổ túc hồ sơ?
Giải quyết ý kiến trao đổi thông tin?
Thái độ phục vụ?
Phương tiện làm việc, môi trường làm việc?

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​