Văn bản pháp luật

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
64/KH-UBND 07/03/2019 Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 trên địa bàn huyện Xuân Lộc Tải về​​ 
60/KH-UBND 06/03/2019 KH: Triển khai thực hiện Đề án "Sữa học đường" trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2019 Tải về​​ 
61/KH-UBND 06/03/2019 KH: Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Xuân Lộc Tải về​​ 
47/UBND-KH 27/02/2019 KH: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Xuân Lộc giai đoạn 2019-2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều Tải về​​ 
2064/KH-UBND 27/02/2019 KH: Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
44/KH-UBND 21/02/2019 KH: Kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Xuân Lộc Tải về​​ 
37/KH-UBND 14/02/2019 KH: Hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Xuân Lộc Tải về​​ 
27/KH-UBND 24/01/2019 KH: Phát triển kinh tế tập thể năm 2019 trên địa bàn huyện Xuân Lộc Tải về​​ 
Bộ thủ tục hành chính Ban Quản lý các khu công nghiệp 22/01/2019 Quyết đinh số 3933/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai Tải về​​ Tải về​​ 
Bộ thủ tục hành chính ngành Công thương 21/01/2019 - Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai - Quyết định số 4515/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai - Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 21/01/2019của UBND tỉnh Đồng Nai Tải về​​ Tải về​​ Tải về​​ 
Trang: [1]​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​ 6​​ 7​​ 8​​ 9​​ 10​​ 11​​ 12​​ 13​​ 14​​ 15​​ 16​​ 17​​ 18​​ 19​​ 20​​ 21​​ 22​​ 23​​ 24​​ 25​​ 26​​ 27​​ 28​​ 29​​ 30​​ 31​​ 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​