Văn bản pháp luật

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
02/2021/TT-BNV 06/11/2021 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Tải về​​ 
03/2O21/TT-BNV 29/06/2021 Thông tư sửa đổi bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tải về​​ 
22/2020/QĐ-UBND 08/06/2020 QĐ: Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
1846/QĐ-UBND 05/06/2020 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
Thủ tục hành chính của ngành Lao động - Thương binh và xã hội 30/03/2020 Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
58/KH-UBND 30/03/2020 KH: Xây dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO Tải về​​ 
Hồ sơ mẫu lĩnh vực Tư pháp 25/03/2020 Hồ sơ mẫu lĩnh vực Tư pháp Tải về​​ 
Hồ sơ mẫu lĩnh vực đất đai 25/03/2020 Hồ sơ mẫu lĩnh vực đất đai Tải về​​ 
Hồ sơ mẫu giải quyết chế độ người khuyết tật 25/03/2020 Hồ sơ mẫu giải quyết chế độ người khuyết tật Tải về​​ 
Hồ sơ mẫu lĩnh vực lưu trú đăng ký nhập khẩu 25/03/2020 Hồ sơ mẫu lĩnh vực lưu trú đăng ký nhập khẩu Tải về​​ Tải về​​ Tải về​​ 
Trang: [1]​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​ 6​​ 7​​ 8​​ 9​​ 10​​ 11​​ 12​​ 13​​ 14​​ 15​​ 16​​ 17​​ 18​​ 19​​ 20​​ 21​​ 22​​ 23​​ 24​​ 25​​ 26​​ 27​​ 28​​ 29​​ 30​​ 31​​ 32​​ 33​​ 34​​ 35​​ 36​​ 37​​ 38​​ 39​​ 40​​ 41​​ 42​​ 43​​ 44​​ 45​​ 46​​ 47​​ 48​​ 49​​ 50​​ 51​​ 52​​ 53​​ 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​