Văn bản pháp luật

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
163/KH-SVHTTDL 04/02/2020 KH: Thực hiện công tác xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình năm 2020 Tải về​​ 
01/2020/QĐ-UBND 03/02/2020 QĐ: Về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Tải về​​ 
110/KH-SVHTTDL 17/01/2020 KH: Cải cách hành chính Sở VHTTDL năm 2020 Tải về​​ 
08/KH-UBND 15/01/2020 KH: Cải cách hành chính huyện Xuân Lộc năm 2020 Tải về​​ 
09/KH-UBND 15/01/2020 KH: Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 Tải về​​ 
01/2020/QĐ-TTg 03/01/2020 QĐ: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành Tải về​​ 
15245/KH-UBND 31/12/2019 KH: Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2020 Tải về​​ 
241/KH-UBND 31/12/2019 KH: Thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra xử lý và rà soát, văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 Tải về​​ 
172/QĐ-BBT 27/12/2019 QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
4242/QĐ-UBND 27/12/2019 QĐ: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành KH và ĐT tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
Trang: [1]​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​ 6​​ 7​​ 8​​ 9​​ 10​​ 11​​ 12​​ 13​​ 14​​ 15​​ 16​​ 17​​ 18​​ 19​​ 20​​ 21​​ 22​​ 23​​ 24​​ 25​​ 26​​ 27​​ 28​​ 29​​ 30​​ 31​​ 32​​ 33​​ 34​​ 35​​ 36​​ 37​​ 38​​ 39​​ 40​​ 41​​ 42​​ 43​​ 44​​ 45​​ 

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​