Văn bản chi tiết

Đang cập nhật văn bản.

Các văn bản khác

 QĐ: Ban hành Danh mục mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh  27/04/2019
 KH: Triển khai QĐ 45/QĐ-TTg về cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số  12/07/2019
 KH: Phối hợp tổ chức Triển lãm và Phim Phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Đồng Nai năm 2019  07/05/2019
 Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường  19/06/2019
 KH: Thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phồ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  27/06/2019
 KH: Thực hiện NQ số 17/NQ-UBND về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025  04/06/2019
 Thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  
 KH: Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV  28/08/2019
 KH: Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX); Chỉ số hiện quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 trên địa bàn huyện  25/07/2019
 Thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 27/6/2019 về quy chế dân chủ  25/07/2019
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​