Văn bản chi tiết

Số ký hiệu 60/KH-STTTT
Trích yếu Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2018
Ngày ban hành 1/9/2018
Cơ quan ban hành Các Sở Ngành Tỉnh
Người ký Lê Hoàng Ngọc
Thể loại Kế hoạch
Văn bản đính kèm
60.pdf    

Các văn bản khác

 Triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa xa phục vụ xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018  06/03/2018
 V/v công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thi đua - khen thưởng, Văn thư - lưu trữ ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai  12/03/2018
 QĐ số 905/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố bộ thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bổ thuộc thẩm quyền giải quyết ngành nông nghiệp và phát triển nông thông tỉnh Đồng Nai  08/03/2018
 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin  23/01/2018
 Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội  05/01/2018
 Quyết định V/v công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai  15/01/2018
 Kế hoạch thông tin truyên truyền cải cách hành chính huyện Xuân Lộc năm 2018  24/01/2018
 Kế hoạch phát triển du lịch Đồng Nai năm 2018  06/02/2018
 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018  30/01/2018
 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2018  26/01/2018
1 - 10 Next

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT:0613 871113 - Fax: 0613.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn - http://xuanloc-dongnai.gov.vn
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​