Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Phát triển sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận GAP trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Hỗ trợ áp dụng quy trình GAP cho sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi là một nội dung để thúc đẩy phát triển nông nghiệp và cũng là một trong những yêu cầu nhằm thực hiện Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng“Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững" theo chủ trương chọn thí điểm của Bộ Nông nghiệp và Quyết định phê duyệt số 69/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai mà huyện Xuân Lộc phải đạt vào năm 2025. Với mục tiêu chung đó, việc phát triển sản phẩm chứng nhận GAP trên địa bàn huyện Xuân Lộc được lồng ghép thực hiện từ nhiều chương trình, nhiều chính sách như:

- Chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm tại Quyết định số 837/QĐ-UBND của UBND tỉnh, do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì. Chương trình này áp dụng từ 2016-2020, trong thời gian đó, huyện Xuân Lộc thực hiện được các điểm sản xuất đạt chứng nhận GAP trên một số loại cây rau, bưởi, nấm, dưa lưới. Dần dần tác động làm thay đổi suy nghĩ của người dân về chất lượng sản phẩm.

- Chương trình khuyến khích phát triển liên kết, hợp tác sản xuất Nghị định 98 của Chính phủ và Nghị quyết 143 của HĐND tỉnh. Đối với chương trình này, chỉ thực hiện chứng nhận GAP ở những vùng sản xuất có hình thành các chuỗi liên kết.

- Chương trình số 08/CTr-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên giai đoạn 2022-2025.

- Thực hiện từ nguồn vốn của doanh nghiệp, của dân.

Trong 8 tháng đầu năm 2023, đã hỗ trợ chứng nhận GAP cho 235 ha cây trồng. Kết quả đến nay đạt như sau:

- Trong lĩnh vực trồng trọt: Đã hỗ trợ chứng nhận VietGAP 580 ha.

- Trong lĩnh vực chăn nuôi: Có 54/187 trang trại đạt chứng nhận VietGAHP.

- Trong lĩnh vực thủy sản: Đã chứng nhận VietGAP cho 271 ha.

Ngoài ra, đang lập hồ sơ hỗ trợ chứng nhận GAP theo Chương trình 08 cho một số Hợp tác xã. Dự kiến đến cuối năm 2023 diện tích chứng nhận GAP tăng thêm 380 ha cây trồng.

Đính kèm: 20230414_GCN VietGAP Thanh long HTX Lang Minh.pdf  20230703_GCN VietGAP HTX Xoai Suoi Lon.pdfGCN Bùi Đình Đức 1.pdfXuân Trang

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​