Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng

​Nhằm đánh giá trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị được thanh tra trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động của đơn vị; Phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế và những vấn đề còn bất cập, vướng mắc (nếu có); Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị biện pháp khắc phục, xử lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, Chánh Thanh tra huyện Xuân Lộc đã ban hành quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Đối tượng thanh tra: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa; Chủ tịch UBND xã Lang Minh; Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Hòa; Hiệu trưởng trường Mầm non Suối Cao.

Nội dung thanh tra: Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng (nếu có) và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng.

Đoàn thanh tra đã lập Kế hoạch tiến hành thanh tra và triển khai thực hiện. Qua kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra huyện kết luận như sau:

- Công tác xây dựng kế hoạch về phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng hàng năm của các cơ quan, đơn vị đều được xây dựng và triển khai thực hiện, các kế hoạch đều bám sát nội dung theo yêu cầu Kế hoạch của UBND huyện. Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch của một số cơ quan vẫn chưa đảm bảo về mặt thời gian theo yêu cầu.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai lồng ghép các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chủ yếu thông qua các hội nghị, họp chi bộ, họp cơ quan, đài truyền thanh của UBND xã,... Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, triển khai, học tập đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm bắt được những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; qua đó có nhận thức và kiến thức pháp luật trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan của mỗi cá nhân trong việc phòng, chống tham nhũng, giúp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị.

- Việc thực hiện các biện pháp về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị đều được chấp hành tốt và thực hiện đúng theo quy định; Quy chế chi tiêu nội bộ để áp dụng tại cơ quan, đơn vị cũng được xây dựng và triển khai thực hiện đảm bảo quy định; việc xây dựng và niêm yết nội quy, quy chuẩn đạo đức, quy tắc ứng xử được thực hiện đầy đủ; các phần mềm ứng dụng cũng được sử dụng thường xuyên trong công tác điều hành, quản lý công việc; việc thanh toán không dùng tiền mặt được thực hiện đảm bảo theo tiến độ, yêu cầu chung.

- Công tác kê khai tài sản, thu nhập được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, bản kê khai được nộp về cơ quan kiểm soát và lưu trữ đảm bảo theo quy định; công tác công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cũng được thực hiện theo quy định.

- Công tác thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, việc xây dựng báo cáo tại một số cơ quan vẫn chưa đảm bảo về mặt thời gian.

Như vậy, nhìn chung công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được thanh tra quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện từ đó đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng. Trong năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị được thanh tra không phát sinh vụ việc tham nhũng. 


THU OANH

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​