Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Đảng ủy xã Xuân Thọ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu

Trong những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu được Đảng ủy xã Xuân Thọ tích cực triển khai, thực hiện. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

z5563401410718_93e0e324dad7c1691f6ab92cb5b177fb.jpg

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đảng ủy xã Xuân Thọ đã triển khai 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập, công tác chi đạo tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên đã được Đảng uỷ chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể quan tâm thực hiện, đã tạo được lan toả nâng cao nhận thức sâu rộng trong cán bô, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã. Đặc biệt kết hợp chặt chẽ việc học tập với làm theo, Đảng bộ xã Xuân Thọ đã tập chung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiễu mẫu và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả". Kết quả qua 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với xây dựng nông thôn mới, nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Kết luận  đã cho thấy mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã được nâng lên rõ rệt. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị trong Đảng bộ xã gắn với thực hiện tốt các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, thực hiện nội dung nêu gương “nói đi đôi với làm", nêu gương trong tự phê bình và phê bình, trong phát huy và thực hành dân chủ, trong thực hiện yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức đã góp phần tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đáng chú ý thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với xây dựng nông thôn mới.Đến nay, diện mạo nông thôn trên địa bàn xã Xuân Thọ có nhiều thay đổi và khởi sắc; cơ sở hạ tầng ngày càng được phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân đi lại sinh hoạt và chuyên chở nông sản phẩm, kết quả 100% tuyến đường huyện, đường xã, đường trục ấp, 100% đường trục chính nội đồng được bê tông hoá và nhựa hóa và đạt chuẩn theo quy định. Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường trục xã, đường liên xã, đường trục thôn xóm, đường ngõ xóm đạt 100%. Lĩnh vực văn hóa - giáo dục được quan tâm. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo đạt kết quả tốt, xã không còn hộ nghèo theo chuẩn trung ương.An ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững. Việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất có nhiều tiến bộ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được tập trung thực hiện đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh từ 65,8 triệu đồng/người/năm(2020), năm 2022 đạt 79,222 triệu đồng/người/năm và năm 2023 đạt 89 triệu đồng/người/năm. Quá trình thực hiện nông thôn mới xã Xuân Thọ đã tập trung huy động với tổng kinh phí thực hiện 114 tỷ 732 triệu đồng. Trong đó Doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn đóng góp 46 tỷ 477 triệu đồng; vận động trên 7000 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia dọn dẹp vệ sinh, phát quang các tuyến đường tạo sức lan toả mạnh trong cộng đồng cùng xã Xuân Thọ xây dựng nông thôn mới kiễu mẫu.

z5563402231535_586640a3f95debf70d7215fdb8846e69.jpg

Có thể khẳng định rằng, việc học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu góp phần làm chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn xã Xuân Thọ từ đó tạo nên một diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc.​


Tuệ Lâm

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​