Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Mức thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2024 trên địa bàn huyện Xuân Lộc

​Căn cứ Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2024 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Công văn số 1188/BHXH-QLTST ngày 01/7/2024 của Bảo hiểm xã hội Đồng Nai về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2024, Mức thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2024 như sau:

1. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, mức tiền lương cơ sở làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN là 2.340.000 đồng/tháng đối với:

 a) Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2024 của Chính phủ.

b) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người hưởng chế độ phu quân, phu nhân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2, Khoản 4 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

2. Đối với người tham gia BHXH tự nguyện: Người tham gia BHXH tự nguyện mức thu nhập hàng tháng do người tham gia tự chọn, thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở là 46.800.000 đồng. 2 3. Đối với người chỉ tham gia BHYT:

a) Mức tiền lương đóng BHYT từ ngày 01/7/2024 tính theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng.

b) Đối với người tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia BHYT hộ gia đình, trường hợp thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/7/2024 nhưng người tham gia đã đóng tiền trước ngày 01/7/2024 thì không thực hiện thu bổ sung.

3. Đối với đơn vị, doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN cho người lao động với mức lương cao hơn 20 lần lương cơ sở: Đề nghị đơn vị, doanh nghiệp rà soát các trường hợp người lao động có hợp đồng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN với mức lương cao hơn 20 lần lương cơ sở (46.800.000 đồng) lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐBNN theo đúng quy định.


Kiều Hợi

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​