Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Xuân Lộc tuyên truyền phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024

Nội dung

- Thực hiện tốt chủ đề năm An toàn giao thông 2024 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn".

- Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo hướng thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; Ngày 26/6/2024 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND về phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024

- Tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ về việc Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23- CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 25/5/2023 và Kế hoạch số 275-KH/TU ngày 11/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 Hình thức. Tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp: pano, băng rôn, khẩu hiệu, trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, thông tin lưu động… trên các trang mạng xã hội…xây dựng các chương trình phát thanh phù hợp để phát trên hệ thống truyền thanh huyện, hệ thống truyền thanh xã, thị trấn...

Thời gian Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ nay đến hết ngày 31/12/2024.

Tài liệu kèm theo: 225 Kh phat dong thi dua dam bao ATGT 2024.pdf


Triều VH

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​