Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
1Tổng quan
2Đặc điểm kinh tế - xã hội
3Tổ chức bộ máy
4Tổng Quan về Xuân Lộc
5Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Xuân Lộc
6Tổ chức bộ máy huyện Xuân Lộc
11Huyện ủy
12Huyện ủy huyện Xuân LộcHuyện ủy
13Hội đồng nhân dân
14Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc
15
17Phòng Ban
181. VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN XUÂN LỘC
192. PHÒNG NỘI VỤ
203. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
214. PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN
225. PHÒNG Y TẾ
236. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
247. PHÒNG TƯ PHÁP
258. PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG
269. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
2710. THANH TRA HUYỆN
2811. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
2912. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
3013. PHÒNG DÂN TỘC
31XÃ XUÂN HƯNGXã - Thị trấn
32Xã - thị trấn
33XÃ XUÂN TÂMXã - Thị trấn
2
34THỊ TRẤN GIA RAYXã - Thị trấn
1
35XÃ XUÂN TRƯỜNGXã - Thị trấn
2
1 - 30Next