Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo Sở Ngoại vụ từ ngày 01/6/2018 hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Nội dung thông báo

​Thông báo Sở Ngoại vụ từ ngày 01/6/2018 hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm hành chính công tỉnh

832-TB-SNgV.signed1.jpg


Ngày đăng6/7/2018 3:25 PM
Đơn vi thông báo

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​