Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Danh sách điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng

Cấp giấy đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng

Cấp giấy đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng

Cấp giấy đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng

Cấp giấy đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng

Danh sách trò chơi điện tử công cộng quý 1 năm 2021

Danh sách trò chơi điện tử công cộng quý 1 năm 2021

Danh sách trò chơi điện tử công cộng năm 2020

Danh sách trò chơi điện tử công cộng năm 2020

Danh sách các cơ sở cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử đang hoạt động năm 2020

Danh sách các cơ sở cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử đang hoạt động năm 2020

Danh sách thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử

Danh sách thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử

Danh sách Gia hạn chứn​g nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử

Danh sách Gia hạn chứn​g nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử

Danh sách Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử năm 2020

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử năm 2020

Kiểm tra trò chơi điện tử 6 tháng đầu năm 2020

Kiểm tra trò chơi điện tử 6 tháng đầu năm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​