Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Cải cách hành chính

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/TinBaiChuaDuyet/dghjngfj.jpg

Nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ TTHC, thanh toán phí lệ phí TTHC trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Qua rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), việc tiếp nhận thanh toán phí lệ phí trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong 6 tháng đầu năm 2024 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Nai.

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/AllItems/z5536874607275_b8f01e105dd330e9483e81d4aafc5e24.jpg

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Xuân Hưng trong thời gian qua được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền.

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/TinBaiChuaDuyet/z5381154869112_b7aa19df541bbea42fc8152b9487bfc4.jpg

Công tác cải cách hành chính Xã Xuân Thành 6 tháng đầu năm 2024

Thời gian qua, xã Xuân Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/TinBaiChuaDuyet/To_gap_tuyen_truyen_ve_dich_vu_cong_quoc_gia1.jpg

Tờ gấp tuyên truyền về dịch vụ công quốc gia

Tờ gấp tuyên truyền về dịch vụ công quốc gia

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/TinBaiChuaDuyet/dvcttdnai.jpg

Hướng dẫn nộp hồ sơ Lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Nai

Thực hiện đối với: - Công dân Việt Nam có nơi thường trú tại Đồng Nai; trường hợp không có nơi thường trú thì phải có nơi tạm trú tại Đồng Nai; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nơi cư trú trước khi xuất cảnh tại Đồng Nai; - Người nước ngoài cư trú tại Đồng Nai.

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/AllItems/hinhanh%20thuphi.jpg

Nghị định số 82/2023/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí

Nghị định số 82/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/TinBaiChuaDuyet/hinh%20chu%20ky%20sot5i76u856.jpg

Hướng dẫn thực hiện các dịch vụ về chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính Phủ

Ngày 22/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 07-QĐ/TU về Quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng và gửi nhận văn bản trên mạng diện rộng, mạng Internet tại các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/TinBaiChuaDuyet/z5281796860428_1544d127891263ef43b2455afe98d1b0.jpg

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Xuân Thọ

Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã. Ngày từ đầu năm 2024, UBND xã Xuân Thọ đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính của UBND huyện Xuân Lộc, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể hoá các nội dung liên quan đến cải cách hành chính, đúng định hướng trên các lĩnh vực.

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/TinBaiChuaDuyet/z5269720852054_59a098ba140de615484d31ebb11d99fd.jpg

Kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý I năm 2024 xã Xuân Phú

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND xã Xuân Phú về việc thực hiện số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Xuân Phú giai đoạn 2021 - 2025.

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/TinBaiChuaDuyet/z5221890184950_bc84d5223448a0cf5732734dda7314fa.jpg

UBND xã Xuân Hòa ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính xã Xuân Hòa năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 22/02/2024 của UBND huyện về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 23/01/2024 về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Xuân Hòa năm 2024. Ngày 5/3/2023, UBND xã Xuân Hòa đã ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024, cụ thể như sau:

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​