Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Cải cách hành chính

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/AllItems/TTHCVH.jpg

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/TinBaiChuaDuyet/z5141811477035_94a4e1a50c0027f09df9ee966d5039ae.jpg

Kết quả thực hiện CCHC tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" thị trấn Gia Ray

Trong năm 2023, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị trấn Gia ray đã làm tốt công tác tiếp nhận, trả kết quả và giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho người dân, không để hồ sơ tồn đọng.

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/TinBaiChuaDuyet/imagesretert.jpg

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2024

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2024

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/TinBaiChuaDuyet/z5098330174155_7fb0516b29e37c12868dc94d7f972a56.jpg

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính trực quan bằng ti vi tại bộ phận một cửa

​Tiếp tục thực hiện Công văn số 12422/UBND-THNC của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền bằng hình thức trực quan qua màn hình Tivi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã. Năm 2024 UBND xã tăng cường công tác tuyên truyền công tác cải cách hành chính trực quan bằng ti vi tại bộ phận một cửa xã.

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/TinBaiChuaDuyet/sohoasdf.jpg

Kết quả thực hiện DVC trực tuyến một phần, toàn trình; số hóa kết quả thủ tục hành chính và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trong năm 2024

​Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ, việc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số sẽ tạo ra những nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn 2021-2030.Thời gian qua, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử trên địa bàn huyện. Theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 42/2022/NĐ-CP, từ ngày 15/8/2022, cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ (Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần), cụ thể như sau:

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/TinBaiChuaDuyet/z5095132857333_a0c2b228582e1c9dd430307f7453cddb.jpg

Xuân Lộc tổng kết cải cách hành chính; phát triển Bảo hiểm y tế năm 2023

Nhằm đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, huyện Xuân Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và phát triển Bảo hiểm y tế năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có Bà Huỳnh Thị Lành, Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan đơn vị và 15 xã thị trấn trên địa bàn cùng tham dự.

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/TinBaiChuaDuyet/z5053510174085_ac4bdc18b39810c71ac1cdf91bd4408a.jpg

Xuân Hiệp thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính theo mô hình “một cửa", “một cửa liên thông hiện đại"

Cải cách hành chính là nội dung quan trọng trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Việc cải cách hành chính góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước từ cấp cơ sở. Chính vì thế, trong hoạt động hành chính UBND xã luôn quan tâm chủ động, thường xuyên thực hiện trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định.

Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày 05/4/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thông tư này giải thích về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính là quá trình chuyển đổi thông tin đang được thể hiện trên giấy trong thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính sang dữ liệu điện tử, cụ thể như sau:

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/TinBaiChuaDuyet/hinhanhdvctt.jpg

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp CCHC và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, Cung cấp DVC phục vụ người dân, doanh nghiệp

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp CCHC và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, Cung cấp DVC phục vụ người dân, doanh nghiệp

Hướng dẫn đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia qua ứng dụng VneID

Hướng dẫn đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia qua ứng dụng VneID

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​