Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoKế hoạch thực hiện "Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện Xuân Lộc
Nội dung thông báo

Kế hoạch thực hiện "Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện Xuân Lộc​


Đính kèm: 148_KH_UBND_9_9.signed.pdf

Ngày đăng9/10/2021 10:43 AM
Đơn vi thông báo

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​