Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoHướng dẫn: Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Nội dung thông báo

​Hướng dẫn số 12042/HD-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​

Đính kèm: 12402- nhà văn hóa ấp.pdf

Ngày đăng9/10/2021 3:06 PM
Đơn vi thông báo

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​