Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoThông báo Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành Giáo Dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc Đợt 2 2016-2017
Nội dung thông báo

​Thông báo Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành Giáo Dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc Đợt 2 2016-2017: Nội dung File đính kèm :07-tb-hdtd 16-5-2017.pdf

Ngày đăng5/18/2017 4:51 PM
Đơn vi thông báoHội đồng tuyển dụng viên chức

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​