Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoKế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thuộc UBND huyện Xuân Lộc năm học 2017-2018
Nội dung thông báo

Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 30/8/2017 về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thuộc UBND huyện Xuân Lộc năm học 2017-2018 : File đính kèm 167-kh-ubnd 30-8-2017.pdf

Ngày đăng9/11/2017 5:04 PM
Đơn vi thông báoPhòng Nội vụ huyện

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​