Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoDanh sách các hộ dân được hỗ trợ thiệt hại do mưa trái mùa năm 2016-2017
Nội dung thông báo

​Danh sách các hộ dân được hỗ trợ thiệt hại do mưa trái mùa năm 2016-2017

1. xã Bảo Hòa: Bảo Hòa.xlsx

2. xã Lang Minh: xã lang minh.xls

3. Xã Xuân Phú: xa xuan phu.xls

4. Xã Xuân Thành: xã Xuân Thành.xls

5. Xã Xuân Hiệp: xuan hiep.xls

6. Xã Xuân Hòa: xuan hoa.xls

7. Xã Xuân Hưng: xuan hung.xls

8. Xã Xuân Bắc: xuan bac.xls

9. Xã Xuân Trường: xuan truong.xlsx

10. TT Gia Ray: thi tran Gia Ray.xls

11. BQL Rừng phòng hộ huyện Xuân Lộc: BQL rừng phòng hộ xuân lộc.xls

Ngày đăng9/12/2017 9:28 AM
Đơn vi thông báoPhòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​