Xuân Lộc nâng cao hoạt động của hệ thống khu ấp

 

Sáng ngày 19/9, Huyện Ủy Xuân Lộc tổ chức hội nghị sơ kết 2,5 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về “ Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức khu, ấp theo hướng vững mạnh, toàn diện giai đoạn 2015- 2020.

manh toan dien2.BMP

Trong 2,5 năm qua, nhờ chú trọng, cũng cố kiện toàn nên chất lượng  hoạt động các khu ấp trên địa bàn Huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể hàng năm 92,3% ban ấp khu phố xếp loại vững mạnh; không có ban ấp, khu phố xếp loại yếu kém, trên 99% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa và trên 98% Ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa. Công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ khu ấp cũng được chú trọng thực hiện. Kết quả trong 2,5 năm qua, Huyện đã mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho 1.687 cán bộ khu ấp. Theo đó chất lượng đội ngũ cán bộ, ấp khu phố ngày càng nâng lên, tiếp tục thể hiện vai trò trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện nhất là đóng góp tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng văn minh đô thị.

manh toan dien1.BMP

Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện dự án; chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, củng cố kiện toàn nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức ấp, khu phố theo hướng vững mạnh toàn diện.

                                                          Tuệ lâm

 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​