Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
  • LỊCH LÀM VIỆC
STTTiêu đề lịch làm việcNgày đăng
1Lịch công tác tuần UBND huyện từ ngày 28/8/2023 đến ngày 31/8/202328/08/2023 08:08
2Lịch công tác tuần UBND huyện từ ngày 10/7/2023 đến ngày 14/7/202310/07/2023 09:23
3THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 09/6/2023)05/06/2023 09:57
4Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023)08/05/2023 09:15
5Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 24/04/2023 đến ngày 28/04/2023)24/04/2023 08:04
6Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)13/12/2021 15:13
7Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)13/10/2021 07:50
8Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)05/10/2021 09:30
9Lịch của UBND huyện từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/202130/08/2021 10:36
10Thông báo lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 18/8/2021 đến ngày 22/8/202116/08/2021 15:43
11Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/202126/07/2021 14:53
12Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 09/06/2021 09:06
13Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 03/5/2021 đến ngày 08/5/2021 06/05/2021 10:33
14Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc06/05/2021 10:25
15Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:15
16Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 29/3/2021 đến ngày 03/4/2021 29/03/2021 16:27
17Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021 23/03/2021 08:34
18Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 08/02/2021 đến ngày 20/02/202109/02/2021 14:07
19Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/202102/02/2021 14:52
20Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021 27/01/2021 09:42
21Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 28/12/2020 đến ngày 02/01/202130/12/2020 08:57
22Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020 02/12/2020 09:40
23Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 16/11/2020 đến ngày 21/11/2020 17/11/2020 08:11
24Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/11/2020 09/11/2020 17:12
25Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020 03/11/2020 08:23
26Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020 21/10/2020 13:59
27Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020 14/10/2020 15:45
28Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020 03/10/2020 22:23
29Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020 29/09/2020 10:49
30Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020 23/09/2020 09:27
1 - 30 Next
STTTiêu đề lịch làm việcNgày đăng
1Lịch công tác của Phòng KTHT từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 09/06/2021 09:03
2Lịch công tác của Thanh tra huyện từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 09/06/2021 09:02
3Lịch công tác của Phòng TCKH từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 09/06/2021 09:00
4Lịch công tác của Phòng LĐTBXH từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 09/06/2021 08:59
5Lịch công tác của Phòng TNMT từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 09/06/2021 08:57
6Lịch công tác của Phòng KTHT từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:12
7Lịch công tác của Phòng Thanh tra từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:11
8Lịch công tác của Phòng TCKH từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:10
9Lịch công tác của Phòng TNMT từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:08
10Lịch công tác của Phòng LĐTBXH từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:07
11Lịch công tác của Phòng Nội vụ từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:05
12Lịch công tác của Phòng NNPTNT từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:04
13Lịch công tác của Phòng Y tế từ ngày 05/4/2021 đến ngày 10/4/2021 07/04/2021 10:02
14Lịch công tác của Phòng KTHT từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021 29/03/2021 16:24
15Lịch công tác của Phòng Tư pháp từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021 29/03/2021 16:22
16Lịch công tác của Thanh tra huyện từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021 29/03/2021 16:21
17Lịch công tác của Phòng TCKH từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021 29/03/2021 16:19
18Lịch công tác của Phòng LĐTBXH từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021 29/03/2021 16:18
19Lịch công tác của Phòng Y tế từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021 29/03/2021 16:16
20Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021 23/03/2021 08:31
21Lịch làm việc của Phòng KTHT từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021 23/03/2021 08:28
22Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021 23/03/2021 08:27
23Lịch làm việc của Phòng TCKH từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021 23/03/2021 08:26
24Lịch làm việc của Phòng TNMT từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021 23/03/2021 08:24
25Lịch làm việc của Phòng Nội vụ từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021 23/03/2021 08:23
26Lịch làm việc của Phòng LĐTBXH từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021 23/03/2021 08:22
27Lịch làm việc của Phòng NNPTNT từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021 23/03/2021 08:20
28Lịch làm việc của Phòng VHTT từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021 23/03/2021 08:19
29Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021 23/03/2021 08:17
30Lịch công tác của Phòng LĐTBXH từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/202102/02/2021 14:47
1 - 30 Next
STTTiêu đề lịch làm việcNgày đăng
1Lịch công tác của xã Xuân Hòa từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 14/10/2020 15:30
2Lịch công tác của xã Lang Minh từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020 14/10/2020 15:25
3Lịch công tác của xã Lang Minh từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020 03/10/2020 22:16
4Lịch công tác của xã Xuân Hòa từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020 29/09/2020 10:38
5Lịch công tác của xã Lang Minh từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020 23/09/2020 09:20
6Lịch công tác của xã Xuân Hòa từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020 09/09/2020 14:02
7Lịch công tác của xã Suối Cát từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020 09/09/2020 13:53
8Lịch công tác của xã Lang Minh từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020 09/09/2020 13:50
9Lịch làm việc của xã Xuân Bắc từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 24/08/2020 14:07
10Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 24/08/2020 14:06
11Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 24/08/2020 14:03
12Lịch công tác của UBND xã Lang Minh từ ngày 17/8/2020 đến ngày 22/8/2020 18/08/2020 09:28
13Lịch công tác của UBND xã Suối Cát từ ngày 17/8/2020 đến ngày 22/8/2020 18/08/2020 09:27
14Lịch công tác của xã Lang Minh từ ngày 10/8/2020 đến ngày 15/8/2020 11/08/2020 08:13
15Lịch công tác của xã Suối Cát từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020 11/08/2020 07:55
16Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 04/08/2020 14:54
17Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 04/08/2020 14:43
18Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020 27/07/2020 15:32
19Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020 27/07/2020 15:30
20Lịch làm việc của xã Xuân Bắc từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020 27/07/2020 15:27
21Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 20/7/2020 đến ngày 25/7/2020 20/07/2020 15:06
22Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 20/7/2020 đến ngày 25/7/2020 20/07/2020 14:48
23Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020 14/07/2020 07:41
24Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 13/7/2020 đến ngày 18/7/2020 14/07/2020 07:35
25Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 07/07/2020 09:11
26Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 07/07/2020 08:09
27Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hòa từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 30/06/2020 15:30
28Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 23/06/2020 08:28
29Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hòa từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 23/06/2020 08:24
30Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 23/06/2020 08:21
1 - 30 Next
STTTiêu đề lịch làm việcNgày đăng
1​THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 10/7/2023 đến ngày 14/7/2023)​10/07/2023 09:31
2Lịch công tác của HĐND huyện từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/202102/02/2021 14:49
3Lịch công tác của HĐND huyện từ ngày 30/11/2020 đến ngày 05/12/2020 02/12/2020 09:16
4Lịch công tác của TT HĐND và 02 Ban HĐND từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020 03/11/2020 08:11
5Lịch công tác của HĐND huyện từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 14/10/2020 15:27
6Lịch công tác của HĐND huyện từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020 03/10/2020 22:18
7Lịch trực, tiếp công dân tháng 9/2020 của Đại biểu HĐND huyện09/09/2020 14:26
8Lịch làm việc của HĐND huyện ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/202001/09/2020 15:55
9Lịch làm việc của HĐND huyện ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 24/08/2020 14:19
10Lịch công tác của HĐND huyện từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020 11/08/2020 08:14
11Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 04/08/2020 14:50
12Thông báo phân công các đồng chí TT HĐND, 02 Ban HĐND dự kỳ họp giữa năm 2020 04/08/2020 14:48
13Lịch trực, tiếp công dân tháng 8/2020 của HĐND huyện04/08/2020 14:46
14Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020 20/07/2020 15:10
15Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020 14/07/2020 07:43
16Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 07/07/2020 08:14
17Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 30/06/2020 15:22
18Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/202017/06/2020 08:59
19Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020 10/06/2020 08:09
20Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020 02/06/2020 14:31
21Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020 26/05/2020 08:13
22Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/202019/05/2020 16:13
23Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020 13/05/2020 08:47
24Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020 20/04/2020 15:56
25Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020 15/04/2020 10:32
26Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020 30/03/2020 14:27
27Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 16/3/2019 đến ngày 20/3/2020 17/03/2020 08:27
28Lịch làm việc của HĐND từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020 09/03/2020 15:33
29Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020 04/03/2020 14:40
30Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/3/2020 25/02/2020 10:25
1 - 30 Next
STTTiêu đề lịch làm việcNgày đăng
1Chương trình làm việc của Huyện ủy27/04/2023 09:50
2Lịch trực Đội tự vệ cơ quan (Từ ngày 29/4/2023 đến ngày 03/5/2023)27/04/2023 09:46
3Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:13
4Lịch tiếp công dân tháng 2/2021 của HĐND huyện Khóa VI02/02/2021 14:51
5Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/202130/12/2020 08:43
6Lịch tiếp công dân tháng 12 của đại biểu HĐND huyện 02/12/2020 09:37
7Lịch trực của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/12/2020 02/12/2020 09:33
8Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020 02/12/2020 09:26
9Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020 09/11/2020 17:10
10Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020 03/11/2020 08:22
11Lịch trực của Lãnh đạo các ban HĐND và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND huyện từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/11/2020 03/11/2020 08:20
12Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2020 của Đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc 03/11/2020 08:16
13Lịch trực của UBND huyện tại trụ sở UBND huyện trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh14/10/2020 15:42
14Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 14/10/2020 15:38
15Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020 03/10/2020 22:21
16Lịch trực khuôn viên và Nhà công vụ UBND huyện từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020 29/09/2020 10:51
17Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020 29/09/2020 10:48
18Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020 15/09/2020 10:57
19Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020 09/09/2020 14:24
20Lịch trực UBND huyện từ ngày 01/9/2020 đến ngày 30/9/202001/09/2020 15:54
21Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020 20/07/2020 15:11
22TB phân công trực theo dõi công vụ qua hệ thống Camera 15/07/2020 14:05
23Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 07/07/2020 09:14
24Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 30/06/2020 15:42
25Lịch trực của lãnh đạo UBND từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/7/2020 30/06/2020 15:41
26Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 23/06/2020 08:30
27Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/202017/06/2020 09:14
28Lịch trực, tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện 6 tháng năm 202010/06/2020 08:20
29Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020 10/06/2020 08:17
30Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020 03/06/2020 07:53
1 - 30 Next

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​