Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
  • LỊCH LÀM VIỆC
STTTiêu đề lịch làm việcNgày đăng
171/TB-UBND: Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 24/02/2024)19/02/2024 08:38
2​THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN (Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 26/02/2024)05/02/2024 07:56
332/TB-UBND: THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024)23/01/2024 16:43
407/TB-UBND: Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn huyện Xuân lộc (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 12/01/2024)09/01/2024 16:53
506/TB-UBND: Thông báo lịch làm việc của UBND huyện ( từ ngày 08/01/2024 đến ngày 12/01/2024)09/01/2024 10:18
6Thông báo: lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/203)28/11/2023 09:56
7Lịch công tác tuần UBND huyện từ ngày 09/10/2023 đến ngày 13/10/202309/10/2023 07:32
8Lịch công tác tuần UBND huyện từ ngày 28/8/2023 đến ngày 31/8/202328/08/2023 08:08
9Lịch công tác tuần UBND huyện từ ngày 10/7/2023 đến ngày 14/7/202310/07/2023 09:23
10THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 09/6/2023)05/06/2023 09:57
11Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023)08/05/2023 09:15
12Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 24/04/2023 đến ngày 28/04/2023)24/04/2023 08:04
13Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)13/12/2021 15:13
14Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)13/10/2021 07:50
15Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)05/10/2021 09:30
16Lịch của UBND huyện từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/202130/08/2021 10:36
17Thông báo lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 18/8/2021 đến ngày 22/8/202116/08/2021 15:43
18Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/202126/07/2021 14:53
19Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 09/06/2021 09:06
20Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 03/5/2021 đến ngày 08/5/2021 06/05/2021 10:33
21Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc06/05/2021 10:25
22Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:15
23Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 29/3/2021 đến ngày 03/4/2021 29/03/2021 16:27
24Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021 23/03/2021 08:34
25Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 08/02/2021 đến ngày 20/02/202109/02/2021 14:07
26Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/202102/02/2021 14:52
27Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021 27/01/2021 09:42
28Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 28/12/2020 đến ngày 02/01/202130/12/2020 08:57
29Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020 02/12/2020 09:40
30Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 16/11/2020 đến ngày 21/11/2020 17/11/2020 08:11
1 - 30 Next
STTTiêu đề lịch làm việcNgày đăng
1THÔNG BÁO lịch công tác tuần Lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 29/01-02/02/202430/01/2024 13:44
2THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Xuân Lộc (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024)30/01/2024 13:43
3THÔNG BÁO Lịch công tác của Lãnh đạo Phòng Nội vụ (từ ngày 18/12/2023 đến ngày 22/12/2023)19/12/2023 14:06
4144/TB-LĐTBXH Thông báo Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Phòng LĐTBXH từ ngày 18 đến ngày 22/12/202319/12/2023 14:01
5185/TB-KTHT: Lịch công tác tuần của lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng (từ ngày 18/12/2023 đến ngày 23/12/2023)19/12/2023 13:59
6134/TB-TNMT Lịch công tác tuần của BLĐ phòng Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 18/12/2023 đến ngày 22/12/2023)19/12/2023 13:57
7THÔNG BÁO lịch công tác tuần Lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 27-11 đến 01-12/202328/11/2023 09:53
8THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Xuân Lộc (Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023)28/11/2023 09:52
9 Lịch công tác tuần của lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 02/12/2023)28/11/2023 09:50
10THÔNG BÁO: L ịch công tác của Lãnh đạo Phòng Nội vụ (từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023)28/11/2023 09:49
11Lịch công tác của Phòng KTHT từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 09/06/2021 09:03
12Lịch công tác của Thanh tra huyện từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 09/06/2021 09:02
13Lịch công tác của Phòng TCKH từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 09/06/2021 09:00
14Lịch công tác của Phòng LĐTBXH từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 09/06/2021 08:59
15Lịch công tác của Phòng TNMT từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 09/06/2021 08:57
16Lịch công tác của Phòng KTHT từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:12
17Lịch công tác của Phòng Thanh tra từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:11
18Lịch công tác của Phòng TCKH từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:10
19Lịch công tác của Phòng TNMT từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:08
20Lịch công tác của Phòng LĐTBXH từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:07
21Lịch công tác của Phòng Nội vụ từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:05
22Lịch công tác của Phòng NNPTNT từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:04
23Lịch công tác của Phòng Y tế từ ngày 05/4/2021 đến ngày 10/4/2021 07/04/2021 10:02
24Lịch công tác của Phòng KTHT từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021 29/03/2021 16:24
25Lịch công tác của Phòng Tư pháp từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021 29/03/2021 16:22
26Lịch công tác của Thanh tra huyện từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021 29/03/2021 16:21
27Lịch công tác của Phòng TCKH từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021 29/03/2021 16:19
28Lịch công tác của Phòng LĐTBXH từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021 29/03/2021 16:18
29Lịch công tác của Phòng Y tế từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021 29/03/2021 16:16
30Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021 23/03/2021 08:31
1 - 30 Next
STTTiêu đề lịch làm việcNgày đăng
1Lịch công tác của xã Xuân Hòa từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 14/10/2020 15:30
2Lịch công tác của xã Lang Minh từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020 14/10/2020 15:25
3Lịch công tác của xã Lang Minh từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020 03/10/2020 22:16
4Lịch công tác của xã Xuân Hòa từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020 29/09/2020 10:38
5Lịch công tác của xã Lang Minh từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020 23/09/2020 09:20
6Lịch công tác của xã Xuân Hòa từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020 09/09/2020 14:02
7Lịch công tác của xã Suối Cát từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020 09/09/2020 13:53
8Lịch công tác của xã Lang Minh từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020 09/09/2020 13:50
9Lịch làm việc của xã Xuân Bắc từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 24/08/2020 14:07
10Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 24/08/2020 14:06
11Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 24/08/2020 14:03
12Lịch công tác của UBND xã Lang Minh từ ngày 17/8/2020 đến ngày 22/8/2020 18/08/2020 09:28
13Lịch công tác của UBND xã Suối Cát từ ngày 17/8/2020 đến ngày 22/8/2020 18/08/2020 09:27
14Lịch công tác của xã Lang Minh từ ngày 10/8/2020 đến ngày 15/8/2020 11/08/2020 08:13
15Lịch công tác của xã Suối Cát từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020 11/08/2020 07:55
16Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 04/08/2020 14:54
17Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 04/08/2020 14:43
18Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020 27/07/2020 15:32
19Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020 27/07/2020 15:30
20Lịch làm việc của xã Xuân Bắc từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020 27/07/2020 15:27
21Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 20/7/2020 đến ngày 25/7/2020 20/07/2020 15:06
22Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 20/7/2020 đến ngày 25/7/2020 20/07/2020 14:48
23Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020 14/07/2020 07:41
24Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 13/7/2020 đến ngày 18/7/2020 14/07/2020 07:35
25Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 07/07/2020 09:11
26Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 07/07/2020 08:09
27Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hòa từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 30/06/2020 15:30
28Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 23/06/2020 08:28
29Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hòa từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 23/06/2020 08:24
30Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 23/06/2020 08:21
1 - 30 Next
STTTiêu đề lịch làm việcNgày đăng
1 42/TB-HĐND: THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)19/02/2024 08:39
2Thông báo lịch công tác tuần của thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện ( từ ngày 05/02/2024 đến ngày 16/02/2024)05/02/2024 08:06
3THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ 02 BAN HĐND HUYỆN (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024)30/01/2024 13:46
433/TB-UBND: Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện , thủ trưởng các cơ quan chuyên môn huyện Xuân lộc (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 26/01/2024)23/01/2024 16:37
5​THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 10/7/2023 đến ngày 14/7/2023)​10/07/2023 09:31
6Lịch công tác của HĐND huyện từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/202102/02/2021 14:49
7Lịch công tác của HĐND huyện từ ngày 30/11/2020 đến ngày 05/12/2020 02/12/2020 09:16
8Lịch công tác của TT HĐND và 02 Ban HĐND từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020 03/11/2020 08:11
9Lịch công tác của HĐND huyện từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 14/10/2020 15:27
10Lịch công tác của HĐND huyện từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020 03/10/2020 22:18
11Lịch trực, tiếp công dân tháng 9/2020 của Đại biểu HĐND huyện09/09/2020 14:26
12Lịch làm việc của HĐND huyện ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/202001/09/2020 15:55
13Lịch làm việc của HĐND huyện ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 24/08/2020 14:19
14Lịch công tác của HĐND huyện từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020 11/08/2020 08:14
15Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 04/08/2020 14:50
16Thông báo phân công các đồng chí TT HĐND, 02 Ban HĐND dự kỳ họp giữa năm 2020 04/08/2020 14:48
17Lịch trực, tiếp công dân tháng 8/2020 của HĐND huyện04/08/2020 14:46
18Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020 20/07/2020 15:10
19Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020 14/07/2020 07:43
20Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 07/07/2020 08:14
21Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 30/06/2020 15:22
22Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/202017/06/2020 08:59
23Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020 10/06/2020 08:09
24Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020 02/06/2020 14:31
25Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020 26/05/2020 08:13
26Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/202019/05/2020 16:13
27Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020 13/05/2020 08:47
28Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020 20/04/2020 15:56
29Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020 15/04/2020 10:32
30Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020 30/03/2020 14:27
1 - 30 Next
STTTiêu đề lịch làm việcNgày đăng
1Thông báo Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn huyện Xuân lộc (từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024)30/01/2024 13:38
2Chương trình làm việc của Huyện ủy27/04/2023 09:50
3Lịch trực Đội tự vệ cơ quan (Từ ngày 29/4/2023 đến ngày 03/5/2023)27/04/2023 09:46
4Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:13
5Lịch tiếp công dân tháng 2/2021 của HĐND huyện Khóa VI02/02/2021 14:51
6Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/202130/12/2020 08:43
7Lịch tiếp công dân tháng 12 của đại biểu HĐND huyện 02/12/2020 09:37
8Lịch trực của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/12/2020 02/12/2020 09:33
9Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020 02/12/2020 09:26
10Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020 09/11/2020 17:10
11Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020 03/11/2020 08:22
12Lịch trực của Lãnh đạo các ban HĐND và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND huyện từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/11/2020 03/11/2020 08:20
13Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2020 của Đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc 03/11/2020 08:16
14Lịch trực của UBND huyện tại trụ sở UBND huyện trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh14/10/2020 15:42
15Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 14/10/2020 15:38
16Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020 03/10/2020 22:21
17Lịch trực khuôn viên và Nhà công vụ UBND huyện từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020 29/09/2020 10:51
18Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020 29/09/2020 10:48
19Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020 15/09/2020 10:57
20Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020 09/09/2020 14:24
21Lịch trực UBND huyện từ ngày 01/9/2020 đến ngày 30/9/202001/09/2020 15:54
22Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020 20/07/2020 15:11
23TB phân công trực theo dõi công vụ qua hệ thống Camera 15/07/2020 14:05
24Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 07/07/2020 09:14
25Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 30/06/2020 15:42
26Lịch trực của lãnh đạo UBND từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/7/2020 30/06/2020 15:41
27Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 23/06/2020 08:30
28Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/202017/06/2020 09:14
29Lịch trực, tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện 6 tháng năm 202010/06/2020 08:20
30Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020 10/06/2020 08:17
1 - 30 Next

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​