Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
  • LỊCH LÀM VIỆC
STTTiêu đề lịch làm việcNgày đăng
1THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN (Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)17/06/2024 14:00
2355/TB-UBND: THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN (Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 14/6/2024)10/06/2024 13:42
3Thông báo Lịch làm việc của UBND huyện Xuân lộc (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 24/5/2024)03/06/2024 10:23
4Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn huyện Xuân lộc (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 24/5/2024)27/05/2024 09:34
5Thông báo Lịch làm việc của UBND huyện Xuân lộc (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 24/5/2024)27/05/2024 09:32
6THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN (Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024)14/05/2024 08:42
7Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 22/4/2024 đến ngày 26/4/2024)22/04/2024 11:01
8Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024)15/04/2024 08:04
9188/TB-UBND: THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN (Từ ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024)08/04/2024 10:32
10Lịch công tác tuần UBND huyện từ ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/202401/04/2024 09:54
11138/TB-UBND: Thông báo lịch làm việc của UBND huyện ( từ ngày 25/03/2024 đến ngày 30/03/2024)26/03/2024 07:57
1271/TB-UBND: Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 24/02/2024)19/02/2024 08:38
13​THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN (Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 26/02/2024)05/02/2024 07:56
1432/TB-UBND: THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024)23/01/2024 16:43
1507/TB-UBND: Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn huyện Xuân lộc (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 12/01/2024)09/01/2024 16:53
1606/TB-UBND: Thông báo lịch làm việc của UBND huyện ( từ ngày 08/01/2024 đến ngày 12/01/2024)09/01/2024 10:18
17Thông báo: lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/203)28/11/2023 09:56
18Lịch công tác tuần UBND huyện từ ngày 09/10/2023 đến ngày 13/10/202309/10/2023 07:32
19Lịch công tác tuần UBND huyện từ ngày 28/8/2023 đến ngày 31/8/202328/08/2023 08:08
20Lịch công tác tuần UBND huyện từ ngày 10/7/2023 đến ngày 14/7/202310/07/2023 09:23
21THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 09/6/2023)05/06/2023 09:57
22Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023)08/05/2023 09:15
23Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 24/04/2023 đến ngày 28/04/2023)24/04/2023 08:04
24Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)13/12/2021 15:13
25Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)13/10/2021 07:50
26Thông báo lịch làm việc của UBND huyện (từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)05/10/2021 09:30
27Lịch của UBND huyện từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/202130/08/2021 10:36
28Thông báo lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 18/8/2021 đến ngày 22/8/202116/08/2021 15:43
29Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/202126/07/2021 14:53
30Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 09/06/2021 09:06
1 - 30 Next
STTTiêu đề lịch làm việcNgày đăng
1THÔNG BÁO lịch công tác tuần Lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 29/01-02/02/202430/01/2024 13:44
2THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Xuân Lộc (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024)30/01/2024 13:43
3THÔNG BÁO Lịch công tác của Lãnh đạo Phòng Nội vụ (từ ngày 18/12/2023 đến ngày 22/12/2023)19/12/2023 14:06
4144/TB-LĐTBXH Thông báo Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Phòng LĐTBXH từ ngày 18 đến ngày 22/12/202319/12/2023 14:01
5185/TB-KTHT: Lịch công tác tuần của lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng (từ ngày 18/12/2023 đến ngày 23/12/2023)19/12/2023 13:59
6134/TB-TNMT Lịch công tác tuần của BLĐ phòng Tài nguyên và Môi trường (từ ngày 18/12/2023 đến ngày 22/12/2023)19/12/2023 13:57
7THÔNG BÁO lịch công tác tuần Lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 27-11 đến 01-12/202328/11/2023 09:53
8THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Xuân Lộc (Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023)28/11/2023 09:52
9 Lịch công tác tuần của lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 02/12/2023)28/11/2023 09:50
10THÔNG BÁO: L ịch công tác của Lãnh đạo Phòng Nội vụ (từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023)28/11/2023 09:49
11Lịch công tác của Phòng KTHT từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 09/06/2021 09:03
12Lịch công tác của Thanh tra huyện từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 09/06/2021 09:02
13Lịch công tác của Phòng TCKH từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 09/06/2021 09:00
14Lịch công tác của Phòng LĐTBXH từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 09/06/2021 08:59
15Lịch công tác của Phòng TNMT từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021 09/06/2021 08:57
16Lịch công tác của Phòng KTHT từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:12
17Lịch công tác của Phòng Thanh tra từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:11
18Lịch công tác của Phòng TCKH từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:10
19Lịch công tác của Phòng TNMT từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:08
20Lịch công tác của Phòng LĐTBXH từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:07
21Lịch công tác của Phòng Nội vụ từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:05
22Lịch công tác của Phòng NNPTNT từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:04
23Lịch công tác của Phòng Y tế từ ngày 05/4/2021 đến ngày 10/4/2021 07/04/2021 10:02
24Lịch công tác của Phòng KTHT từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021 29/03/2021 16:24
25Lịch công tác của Phòng Tư pháp từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021 29/03/2021 16:22
26Lịch công tác của Thanh tra huyện từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021 29/03/2021 16:21
27Lịch công tác của Phòng TCKH từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021 29/03/2021 16:19
28Lịch công tác của Phòng LĐTBXH từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021 29/03/2021 16:18
29Lịch công tác của Phòng Y tế từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021 29/03/2021 16:16
30Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021 23/03/2021 08:31
1 - 30 Next
STTTiêu đề lịch làm việcNgày đăng
1Lịch công tác của xã Xuân Hòa từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 14/10/2020 15:30
2Lịch công tác của xã Lang Minh từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020 14/10/2020 15:25
3Lịch công tác của xã Lang Minh từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020 03/10/2020 22:16
4Lịch công tác của xã Xuân Hòa từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020 29/09/2020 10:38
5Lịch công tác của xã Lang Minh từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020 23/09/2020 09:20
6Lịch công tác của xã Xuân Hòa từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020 09/09/2020 14:02
7Lịch công tác của xã Suối Cát từ ngày 07/9/2020 đến ngày 12/9/2020 09/09/2020 13:53
8Lịch công tác của xã Lang Minh từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020 09/09/2020 13:50
9Lịch làm việc của xã Xuân Bắc từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 24/08/2020 14:07
10Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 24/08/2020 14:06
11Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 24/08/2020 14:03
12Lịch công tác của UBND xã Lang Minh từ ngày 17/8/2020 đến ngày 22/8/2020 18/08/2020 09:28
13Lịch công tác của UBND xã Suối Cát từ ngày 17/8/2020 đến ngày 22/8/2020 18/08/2020 09:27
14Lịch công tác của xã Lang Minh từ ngày 10/8/2020 đến ngày 15/8/2020 11/08/2020 08:13
15Lịch công tác của xã Suối Cát từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020 11/08/2020 07:55
16Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 04/08/2020 14:54
17Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 04/08/2020 14:43
18Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020 27/07/2020 15:32
19Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020 27/07/2020 15:30
20Lịch làm việc của xã Xuân Bắc từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020 27/07/2020 15:27
21Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 20/7/2020 đến ngày 25/7/2020 20/07/2020 15:06
22Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 20/7/2020 đến ngày 25/7/2020 20/07/2020 14:48
23Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020 14/07/2020 07:41
24Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 13/7/2020 đến ngày 18/7/2020 14/07/2020 07:35
25Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 07/07/2020 09:11
26Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 07/07/2020 08:09
27Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hòa từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 30/06/2020 15:30
28Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 23/06/2020 08:28
29Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hòa từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 23/06/2020 08:24
30Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 23/06/2020 08:21
1 - 30 Next
STTTiêu đề lịch làm việcNgày đăng
1 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn huyện Xuân Lộc (Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 21/6/2024)17/06/2024 10:30
2161/TB-HĐND: THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 14/6/2024)10/06/2024 13:41
3154/TB-HĐND: Thông báo lịch công tác tuần của thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (từ ngày 03/6/2024 đến ngày 07/6/2024)03/06/2024 10:18
4THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024)14/05/2024 09:17
5Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn huyện Xuân lộc (từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024)14/05/2024 08:36
6Thông báo lịch công tác tuần của thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện ( từ ngày 22/4/2024 đến ngày 26/4/2024)22/04/2024 11:06
7Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện từ ngày 22/4/2024 đến 26/4/202422/04/2024 11:04
8Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện từ ngày 15/4/2024 đến 19/4/202415/04/2024 08:02
9187/TB-UBND: Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện thủ trưởng các cơ quan chuyên môn huyện xuân lộc ( từ ngày 08/4/2024 đến ngày 12/04/2024)10/04/2024 10:58
1095/TB-HĐND: Thông báo Lịch trực, tiếp công dân tháng 4 năm 2024 của Đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VII10/04/2024 10:56
11Thông báo Lịch công tác tuần của thường trực HĐND, 02 ban HĐND huyện ( từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/04/2024)08/04/2024 10:31
12 173/TB-UBND: Thông báo lịch trực của lãnh đạo các ban HĐND và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND huyện Xuân Lộc từ ngày 01/04/2024 đến ngày 34/04/202403/04/2024 09:24
1381/TB-HĐND: Thông báo lịch công tác tuần của thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện ( từ ngày 25/03/2024 đến ngày 29/03/2024)26/03/2024 07:54
14139/TB-UBND: Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện ( từ ngày 25/03/2024 đến ngày 29/03/2024)26/03/2024 07:53
15 42/TB-HĐND: THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)19/02/2024 08:39
16Thông báo lịch công tác tuần của thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện ( từ ngày 05/02/2024 đến ngày 16/02/2024)05/02/2024 08:06
17THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ 02 BAN HĐND HUYỆN (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024)30/01/2024 13:46
1833/TB-UBND: Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện , thủ trưởng các cơ quan chuyên môn huyện Xuân lộc (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 26/01/2024)23/01/2024 16:37
19​THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 10/7/2023 đến ngày 14/7/2023)​10/07/2023 09:31
20Lịch công tác của HĐND huyện từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/202102/02/2021 14:49
21Lịch công tác của HĐND huyện từ ngày 30/11/2020 đến ngày 05/12/2020 02/12/2020 09:16
22Lịch công tác của TT HĐND và 02 Ban HĐND từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020 03/11/2020 08:11
23Lịch công tác của HĐND huyện từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 14/10/2020 15:27
24Lịch công tác của HĐND huyện từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020 03/10/2020 22:18
25Lịch trực, tiếp công dân tháng 9/2020 của Đại biểu HĐND huyện09/09/2020 14:26
26Lịch làm việc của HĐND huyện ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/202001/09/2020 15:55
27Lịch làm việc của HĐND huyện ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 24/08/2020 14:19
28Lịch công tác của HĐND huyện từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020 11/08/2020 08:14
29Lịch làm việc của HĐND huyện từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 04/08/2020 14:50
30Thông báo phân công các đồng chí TT HĐND, 02 Ban HĐND dự kỳ họp giữa năm 2020 04/08/2020 14:48
1 - 30 Next
STTTiêu đề lịch làm việcNgày đăng
1​​Lịch công tác tuần Huyện ủy từ ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024​01/04/2024 09:56
2Thông báo Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn huyện Xuân lộc (từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024)30/01/2024 13:38
3Chương trình làm việc của Huyện ủy27/04/2023 09:50
4Lịch trực Đội tự vệ cơ quan (Từ ngày 29/4/2023 đến ngày 03/5/2023)27/04/2023 09:46
5Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 05/4/2021 đến ngày 9/4/2021 07/04/2021 10:13
6Lịch tiếp công dân tháng 2/2021 của HĐND huyện Khóa VI02/02/2021 14:51
7Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/202130/12/2020 08:43
8Lịch tiếp công dân tháng 12 của đại biểu HĐND huyện 02/12/2020 09:37
9Lịch trực của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/12/2020 02/12/2020 09:33
10Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020 02/12/2020 09:26
11Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020 09/11/2020 17:10
12Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020 03/11/2020 08:22
13Lịch trực của Lãnh đạo các ban HĐND và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND huyện từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/11/2020 03/11/2020 08:20
14Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2020 của Đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc 03/11/2020 08:16
15Lịch trực của UBND huyện tại trụ sở UBND huyện trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh14/10/2020 15:42
16Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 14/10/2020 15:38
17Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020 03/10/2020 22:21
18Lịch trực khuôn viên và Nhà công vụ UBND huyện từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020 29/09/2020 10:51
19Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020 29/09/2020 10:48
20Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020 15/09/2020 10:57
21Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020 09/09/2020 14:24
22Lịch trực UBND huyện từ ngày 01/9/2020 đến ngày 30/9/202001/09/2020 15:54
23Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020 20/07/2020 15:11
24TB phân công trực theo dõi công vụ qua hệ thống Camera 15/07/2020 14:05
25Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 07/07/2020 09:14
26Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 30/06/2020 15:42
27Lịch trực của lãnh đạo UBND từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/7/2020 30/06/2020 15:41
28Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 23/06/2020 08:30
29Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/202017/06/2020 09:14
30Lịch trực, tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện 6 tháng năm 202010/06/2020 08:20
1 - 30 Next

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​