Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Phòng chống tham nhũng

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/TinBaiChuaDuyet/pctngfd.jpg

Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho ngành giáo dục trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Thực hiện Công văn số 12622/UBND-KGVX ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngày 29/11/2023, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành văn bản số 8873/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Công văn số 12622/UBND-KGVX ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đoàn thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động cơ quan; Đánh giá những việc làm được và những tồn tại, thiếu sót; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót và những vấn đề còn bất cập, vướng mắc (nếu có); xác định nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có)

Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng

Nhằm đánh giá trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị được thanh tra trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động của đơn vị; Phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế và những vấn đề còn bất cập, vướng mắc (nếu có); Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị biện pháp khắc phục, xử lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, Chánh Thanh tra huyện Xuân Lộc đã ban hành quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Triển khai hướng dẫn dự án tu bổ, phục hồi di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, phục hồi di tích, thi công tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã xếp hạng

Triển khai hướng dẫn dự án tu bổ, phục hồi di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, phục hồi di tích, thi công tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã xếp hạng

Quyết định về việc thu hồ kinh phí hoạt động Đảng năm 2023

2824/QĐ-UBND: Quyết định về việc thu hồ kinh phí hoạt động Đảng năm 2023

2226/QĐ-UBND: Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND huyện về ban hành Quy chế triển khai thực hiện Quy định về thu phí, lệ phí của các cơ quan, đơn vị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn huyện Xuân Lộc

2226/QĐ-UBND: Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND huyện về ban hành Quy chế triển khai thực hiện Quy định về thu phí, lệ phí của các cơ quan, đơn vị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn huyện Xuân Lộc

2220/QĐ-UBND: Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 06 tháng đầu năm 2023

2220/QĐ-UBND: Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 06 tháng đầu năm 2023

Quyết định về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Quyết định ​số 744/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

Công khai Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2025 - 2030./.

Công khai Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2025 - 2030./.

13853/QĐ-UBND: tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của huyện Xuân Lộc

13853/QĐ-UBND: tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của huyện Xuân Lộc

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​