Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Lấy ý kiến nhân dân

TB: Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Xuân Lộc

TB: Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Xuân Lộc

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu tại Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa VII

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu tại Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa VII

​Góp ý dự thảo đề cương và dự toán chi tiết thực hiện Đề án "Lập hồ sơ dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý LPG vào chai LPG tại trạm nạp"​

​Góp ý dự thảo đề cương và dự toán chi tiết thực hiện Đề án "Lập hồ sơ dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý LPG vào chai LPG tại trạm nạp"​

Xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của UBND huyện về thu hồi đất, điều tra, đo đạc, kiểm đếm; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Xuân Hưng, tại xã Xuân Hưng (bổ sung)

Xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của UBND huyện về thu hồi đất, điều tra, đo đạc, kiểm đếm; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Xuân Hưng, tại xã Xuân Hưng (bổ sung)

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Kế hoạch của UBND huyện về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp đường Gia Tỵ - Cao su xã Suối Cao

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Kế hoạch của UBND huyện về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp đường Gia Tỵ - Cao su xã Suối Cao

Lấy ý kiến dự thảo Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2024 đến năm 2030

Lấy ý kiến dự thảo Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2024 đến năm 2030

Kết quả lấy ý đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

Kết quả lấy ý đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

Công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Xuân Lộc năm 2023

Công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Xuân Lộc năm 2023

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/AllItems/z4385709874649_9943c1353d50eeda018ebbaaf8af61c2.jpg

Suối Cát: Tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Xuân Lộc năm 2023

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc. Từ ngày 17/5 đến ngày 09/6/2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Suối Cát sẽ tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Xuân Lộc năm 2023 trên địa bàn xã.

Tổ chức công bố Báo cáo kết quả xây dựng huyện NTM nâng cao

Tổ chức công bố Báo cáo kết quả xây dựng huyện NTM nâng cao

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​