Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Trả lời kiến nghị của tổ chức, cá nhân

23/GPXD: về việc cấp Giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ông/bà: Nguyễn Thị Ánh Tuyết, thị trấn Gia Ray

23/GPXD: về việc cấp Giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ông/bà: Nguyễn Thị Ánh Tuyết, thị trấn Gia Ray

24/GPXD: về việc cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn công trình nhà ở riêng lẻ ông/bà: Nguyễn Đình Hưng , thị trấn Gia Ray

24/GPXD: về việc cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn công trình nhà ở riêng lẻ ông/bà: Nguyễn Đình Hưng , thị trấn Gia Ray

TB: Việc tham gia bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản theo hình thức niêm yết giá

TB: Việc tham gia bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản theo hình thức niêm yết giá

Quyết định về việc thu hồi đất các hộ dân thửa đất số 32, tờ bản đồ số 46, Gia Ray để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương - Trần Phú (đợt 4), từ số 1033-1062, từ số 1109-1125, từ số 1063-1108

Quyết định về việc thu hồi đất các hộ dân thửa đất số 32, tờ bản đồ số 46, Gia Ray để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương - Trần Phú (đợt 4), từ số 1033-1062, từ số 1109-1125, từ số 1063-1108

1422/QĐ-UBND: Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Huỳnh Hữu Đức, thửa đất số 13, tờ bản đồ số 3, xã Xuân Trường , thực hiện dự án Nâng cấp đường Xuân Thành - Trảng Táo huyện Xuân Lộc

1422/QĐ-UBND: Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Huỳnh Hữu Đức, thửa đất số 13, tờ bản đồ số 3, xã Xuân Trường , thực hiện dự án Nâng cấp đường Xuân Thành - Trảng Táo huyện Xuân Lộc

19/GPXD: về việc Điều chỉnh Giấy phép xây dựng số 54/GPXD ngày 14/5/2021 của UBND huyện Xuân Lộc ông: Nguyễn Duy Phương, xã Xuân Hiệp

19/GPXD: về việc Điều chỉnh Giấy phép xây dựng số 54/GPXD ngày 14/5/2021 của UBND huyện Xuân Lộc ông: Nguyễn Duy Phương, xã Xuân Hiệp

18/GPXD: về việc cấp Giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ông: Nguyễn Phi Hoàng Oanh, thị trấn Gia ray

18/GPXD: về việc cấp Giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ông: Nguyễn Phi Hoàng Oanh, thị trấn Gia ray

Tổng các số quyết định Về việc thu hồi đất cho các hộ dân XÃ XUÂN THỌ , thực hiện dự án Nâng cấp đường tỉnh ĐT 763 đoạn từ Km0+000 đến Km 29+500 (cuối tuyến), phân kỳ đầu tư đoạn từ Km8+300 đến Km15+000 đoạn qua huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (Đợt 1)

Tổng các số quyết định Về việc thu hồi đất cho các hộ dân XÃ XUÂN THỌ , thực hiện dự án Nâng cấp đường tỉnh ĐT 763 đoạn từ Km0+000 đến Km 29+500 (cuối tuyến), phân kỳ đầu tư đoạn từ Km8+300 đến Km15+000 đoạn qua huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (Đợt 1)

589/QĐ-UBND: Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Văn Lực, thửa đất số 97 (23 mới), tờ bản đồ số 02 (08 mới), xã Xuân Trường để thực hiện dự án Nâng cấp đường Xuân Thành - Trảng Táo, huyện Xuân Lộc

589/QĐ-UBND: Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Văn Lực, thửa đất số 97 (23 mới), tờ bản đồ số 02 (08 mới), xã Xuân Trường để thực hiện dự án Nâng cấp đường Xuân Thành - Trảng Táo, huyện Xuân Lộc

13/GPXD: về việc cấp Giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ông/bà: Phạm Mỹ Duyên , thị trấn Gia Ray.

13/GPXD: về việc cấp Giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ông/bà: Phạm Mỹ Duyên , thị trấn Gia Ray.

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​