Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Trả lời kiến nghị của tổ chức, cá nhân

Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Nguyễn Trường Xuân , thửa đất số 240, tờ bản đồ số 10, xã Xuân Trường

2741/QĐ-UBND: Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Nguyễn Trường Xuân , thửa đất số 240, tờ bản đồ số 10, xã Xuân Trường, để thực hiện dự án Nâng cấp đường Xuân Thành - Trảng Táo, huyện Xuân Lộc

Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Đỗ Thị Thủy , thửa đất số 244, tờ bản đồ số 10, xã Xuân Trường

2740/QĐ-UBND: Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Đỗ Thị Thủy , thửa đất số 244, tờ bản đồ số 10, xã Xuân Trường, để thực hiện dự án Nâng cấp đường Xuân Thành - Trảng Táo, huyện Xuân Lộc

Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Nguyễn Hoài , thửa đất số 106, tờ bản đồ số 48, xã Xuân Hưng

2739/QĐ-UBND: Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Nguyễn Hoài , thửa đất số 106, tờ bản đồ số 48, xã Xuân Hưng, để thực hiện dự án đường Xuân Hưng - Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc

Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Châu Ngọc Đỗ , thửa đất số 61, tờ bản đồ số 48, xã Xuân Hưng

2738/QĐ-UBND: Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Châu Ngọc Đỗ , thửa đất số 61, tờ bản đồ số 48, xã Xuân Hưng, để thực hiện dự án đường Xuân Hưng - Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc

Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Trương Đình Phương , thửa đất số 100, tờ bản đồ số 48, xã Xuân Hưng

2737/QĐ-UBND: Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Trương Đình Phương , thửa đất số 100, tờ bản đồ số 48, xã Xuân Hưng, để thực hiện dự án đường Xuân Hưng - Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc

Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Phạm Thị Minh Hà, thửa đất số 227, tờ bản đồ số 41, xã Xuân Hưng

2736/QĐ-UBND: Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Phạm Thị Minh Hà, thửa đất số 227, tờ bản đồ số 41, xã Xuân Hưng, để thực hiện dự án đường Xuân Hưng - Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc

Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Nguyễn Trí Chung , thửa đất số 249, tờ bản đồ số 10, xã Xuân Trường

2742/QĐ-UBND: Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Nguyễn Trí Chung , thửa đất số 249, tờ bản đồ số 10, xã Xuân Trường, để thực hiện dự án Nâng cấp đường Xuân Thành - Trảng Táo, huyện Xuân Lộc

Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Nguyễn Trí Chung , thửa đất số 226, tờ bản đồ số 10, xã Xuân Trường

2743/QĐ-UBND: Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Nguyễn Trí Chung , thửa đất số 226, tờ bản đồ số 10, xã Xuân Trường, để thực hiện dự án Nâng cấp đường Xuân Thành - Trảng Táo, huyện Xuân Lộc

Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Nguyễn Trí Chung , thửa đất số 248, tờ bản đồ số 10, xã Xuân Trường

2744/QĐ-UBND: Quyết định về việc thu hồi đất ông/bà: Nguyễn Trí Chung , thửa đất số 248, tờ bản đồ số 10, xã Xuân Trường, để thực hiện dự án Nâng cấp đường Xuân Thành - Trảng Táo, huyện Xuân Lộc

Cấp Giấy phép xây dựng công trình Nhà ở riêng lẻ ông: Đoàn Phi Hung, thị trấn Gia ray

42/GP-UBND: về việc cấp Giấy phép xây dựng công trình Nhà ở riêng lẻ ông: Đoàn Phi Hung, thị trấn Gia ray

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​