Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thi đua khen thưởng

Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của UBND tỉnh

Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của UBND tỉnh về thi đua khen thưởng

góp ý dự thảo thông báo kết luận đoàn kiểm tra cải cách hành chính thi đua khen thưởng dân vận chính quyền quy chế dân chủ dân vận khéo 6 tháng đầu năm 2023

góp ý dự thảo thông báo kết luận đoàn kiểm tra cải cách hành chính thi đua khen thưởng dân vận chính quyền quy chế dân chủ dân vận khéo 6 tháng đầu năm 2023

Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, Dân vận chính quyền, quy chế dân chủ dân vận khéo 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện

Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, Dân vận chính quyền, quy chế dân chủ dân vận khéo 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện

Quyết định về việc phân bổ biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2023

Quyết định về việc phân bổ biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2023

02/CT-UBND: Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

02/CT-UBND: Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn huyện năm 2022

72/KH-UBND: Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn huyện năm 2022

Chỉ thị việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022

Chỉ thị việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022

09/HD-HĐTĐKT Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, trên địa bàn huyện

09/HD-HĐTĐKT Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, trên địa bàn huyện

UBND huyện ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 22/01/2021 về việc phát động phong trào thi đua thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2021​

UBND huyện ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 22/01/2021 về việc phát động phong trào thi đua thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2021​.

8190.pl.jpg

Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​