Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Chuyển đổi số

2224/UBND-VX: về việc rà soát dấu hiệu quả các chiến dịch tấn công có chủ đích (APT)

2224/UBND-VX: về việc rà soát dấu hiệu quả các chiến dịch tấn công có chủ đích (APT)

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/TinBaiChuaDuyet/20240328-pg1-%C4%90%E1%BB%93ng-Nai.jpg

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh, phòng ngừa các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

​Theo UBND tỉnh, thời gian qua, trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho người dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống của người dân.

36/KH-UBND: Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn huyện Xuân lộc năm 2024

36/KH-UBND: Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn huyện Xuân lộc năm 2024

1084/UBND-VX: về việc thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 15/02/2024 của UBND tỉnh

1084/UBND-VX: về việc thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 15/02/2024 của UBND tỉnh

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/TinBaiChuaDuyet/chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i%20s%E1%BB%91.jpg

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2024

Ngày 22/02/2024, UBND xã Xuân Thành đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 nhằm hoàn thiện chính sách phục vụ hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn xã và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 2030 tại tỉnh Đồng Nai".

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/AllItems/NANTANGPTDL.jpg

Giới thiệu nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu

Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu cung cấp khả năng tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, chuẩn hóa dữ liệu, lưu trữ vào kho dữ liệu; phân tích, xử lý dữ liệu theo nhu cầu; trình diễn dữ liệu theo nhiều chiều từ đó làm công cụ giúp các cơ quan nhà nước sử dụng, khai thác dữ liệu một cách có hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Thông báo đưa vào khai thác, sử dụng Trang thông tin chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai

Thông báo đưa vào khai thác, sử dụng Trang thông tin chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai

Hướng dẫn định mức chi trong quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước

Hướng dẫn định mức chi trong quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước

Sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số cho DNNVV trong lĩnh vực bán lẻ và Logistic

Sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số cho DNNVV trong lĩnh vực bán lẻ và Logistic

/SiteAssets/Lists/TinTucBaiViet/TinBaiChuaDuyet/z4911069376315_3abc05ffeaacc8f538d7d1942fe100a2.jpg

Triển khai chuyên đề chuyển đổi số cho báo cáo viên

Sáng ngày 24 tháng11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, TTBDCT huyện Xuân Lộc, tổ chức bồi dưỡng chuyên đề về Chuyển đổi số cho các đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ phụ trách công tác tuyên huấn các chi đảng bộ cơ sở, tuyên huấn của MTTQ và các đoàn thể huyện, các đồng chí là phó ban tuyên giáo và báo cáo viên trực thuộc Đảng ủy 15 xã thị trấn của huyện.

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​