Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Xuân Lộc triển khai Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (qlvb-xuanloc.dongnai.gov.vn)

qlvbdfr.png


Từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm tạo môi trường giao tiếp điện tử phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, giảm thời gian tác nghiệp và chi phí hoạt động của cơ quan nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động cải cách hành chính tại UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Đồng thời, đáp ứng các tính năng theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ; Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Công văn số 8687/UBND-KGVX ngày 24/7/2020 về việc lưu trữ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính một cửa điện tử và Văn bản số 2194/STTTT-CNTTVT ngày 12/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, UBND huyện đã triển khai và tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cách sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (qlvb-xuanloc.dongnai.gov.vn) để tiếp nhận, xử lý công việc thay thế cho phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (I-Office Plus) kể từ ngày 01/10/2023 theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 7093/UBND-CNTT ngày 03/10/2023. Đến nay, tổng số tài khoản sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên số tài khoản được cấp là 626/626. Trong số văn bản (đi/đến) được gửi nhận trên môi trường mạng/tổng số văn bản (đi/đến) thực tế của đơn vị (123.124/123.124), đạt 100%.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Nai về công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng chữ ký số, lưu trữ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành trên địa bàn huyện. Đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức đạt yêu cầu về sử dụng thành thạo phần mềm QLVB.


pvh

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​