Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Huyện Xuân Lộc ban hành kế hoạch triển khai các dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2024

Để khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện Xuân Lộc thực hiện hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhằm bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định bền vững, góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện. Phát triển các chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ; gắn công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản với vùng sản xuất lớn, tập trung. Phát triển nông nghiệp của huyện theo định hướng Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững. Huyện Xuân Lộc đã ban hành Kế hoạch triển khai các dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2024.

hinhlienketspfyjuy.png

Đến nay huyện Xuân Lộc đã có 16 chuỗi liên kết sản trên trên các loại cây trồng như: Xoài, thanh long, sầu riêng, chôm chôm, tiêu, rau,… Mục tiêu cụ thể trong thời gian tới: Tiếp tục thực hiện tốt mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của 16 chuỗi liên kết đã có; thực hiện tốt các khâu cung ứng dịch vụ đầu vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho nông dân, người dân thực sự được hưởng lợi ích kinh tế do sự liên kết mang lại; tuân thủ quy trình sản xuất. Tiếp tục vận động, hướng dẫn xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện như: Vùng sản xuất bắp, vùng sản xuất rau ngót, vùng sản xuất mít, vùng sản xuất thủy sản.

Để thực hiện được các mục tiêu, cần thực hiện tốt việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp về mục đích, sự cần thiết phải liên kết trong kinh tế nông nghiệp; quyền và lợi ích của các bên liên quan vào chuỗi cung ứng nông sản; Củng cố, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn; Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển hợp tác xã; Thực hiện quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm các chuỗi liên kết; Tổ chức các hoạt động kết nối tiêu thụ, hội chợ triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm, thương hiệu sản phẩm; khuyến khích, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trên địa bàn tỉnh; trong đó, chú trọng doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển sản xuất theo hướng an toàn, thực hành nông nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ; Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện đồng bộ trong các khâu từ sản xuất đến thu hoạch, sơ chế, chế biến.Tô Thùy

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​