Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thông báo chi tiết

Tiêu đềTB: Tuyển dụng viên chức đợt 2, năm học 2023 - 2024
Nội dung

​​THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức đợt 2, năm học 2023 - 2024

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Công văn số 1533/UBND-NC ngày 25/7/2023 của Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2023 - 2024 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Quyết định số 3991/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức  đợt 2 của Trường THCS Nguyễn Hiền;

Trường  THCS Nguyễn Hiền thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau:   

I. SỐ LƯỢNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Số lượng chỉ tiêu cần tuyển: 02 chỉ tiêu với 02 vị trí việc làm.

2. Danh mục về số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm, chuyên ngành cần tuyển:

 

SttVị trí việc làmChức danh nghề nghiệpTrình độ đào tạo, bồi dưỡngSố lượng cần tuyển
HạngMã sốChuyên mônNgoại ngữTin họcTiêu chuẩn CDNN
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
1Nhân viên Thiết bịNhân viên Thiết bịV.07.07.20Cao đẳng công nghệ Vật lý, Hóa học, thiết bị công nghệ.// 01
2Giáo viên Vật lý (Khoa học tự nhiên)Giáo viên THCS hạng IIIV.07.04.32Đại học // 01

         

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

  1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lí lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ (Giấy khám sức khỏe từ bệnh viện huyện, quận hoặc tương đương trở lên);

- Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt và được Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Không nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức những trường hợp sau:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

Nhân viên thiết bị: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Nhân viên Thiết bị theo quy định của Thông tư 08/2019/TT-BGD-ĐT, ngày 02/5/2019 quy định mã số chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.Yêu cầu phải có Bằng tốt nghiệp Cao đẳng công nghệ thiết công nghệ bị trở lên phù hợp với vị trí nhân viên thiết bị trường tiểu học.

Giáo viên : Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh giáo viên THCS hạng III theo quy định của Thông tư 03/2021/TT-BGD-ĐT, ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương  viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập .Trong đó yêu cầu phải có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành Đào tạo sư phạm Vật lý theo yêu cầu của vị trí việc làm.

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn nộp hồ sơ:  Từ ngày 12/10/2023 đến hết ngày 11/11/2023 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).                     

2. Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

Trường THCS Nguyễn Hiền - Địa chỉ: ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; Số điện thoại: 02513.743.358.

  1. Yêu cầu đối với người đăng ký dự tuyển

- Mỗi người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký một vị trí dự tuyển.

- Mỗi người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển; chịu trách nhiệm về các thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển của mình.

Việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có giấy biên nhận, được tiếp nhận của thí sinh và người tiếp nhận.

4. Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông báo này) vào một vị trí việc làm theo một trong các hình thức sau:

a) Nộp trực tiếp

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp và nhận biên nhận tại Trường THCS Nguyễn Hiền - Địa chỉ: ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; Số điện thoại 02513.743.358.hoặc số điện thoại 0983604879(Cô Hiền)

b) Nộp theo đường bưu chính

Người đăng ký dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển đến địa chỉ:

Trường THCS Nguyễn Hiền - Địa chỉ: ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Phiếu đăng ký dự tuyển đúng thời gian quy định là Phiếu được Bưu điện chuyển giao đến Trường THCS Nguyễn Hiền trong thời gian từ ngày 12/10 /2023 đến hết ngày 11/11/2023. Ngoài phong bì ghi rõ (PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN).

Sau khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định, Trường THCS Nguyễn Hiền sẽ xác nhận thông qua hộp thư điện tử (email).

Trong quá trình nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, nếu có vướng mắc cần giải thích, hướng dẫn, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ trực tiếp Trường THCS Nguyễn Hiền số điện thoại: 02513.743.358.

V. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

Lệ phí xét tuyển áp dụng theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Sau khi tổng hợp  số  lượng  đăng  ký  dự  tuyển, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo mức thu phí tuyển dụng đến các thí sinh, cụ thể:

+ Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh;

+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh;

+ Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh.

VI. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung tuyển dụng:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2

- Hình thức: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí công việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền truyển dụng quyết định một trong ba hình thức; Phỏng vấn, thực hành hoặc viết tay.

- Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

- Nội dung sát hạch môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

* Đối với nhân viên:

  • Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của

 người dự tuyển

  • Điểm thực hành tính theo thang điểm 100.
  • Thời gian thực hành từ 20 đến 25 phút.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức:

Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

  • Có kết quả điểm tại vòng 2 từ đủ 50 điểm trở lên.
  • Có số điểm vòng 2 cộng với số điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự

điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

  • Trường hợp 2 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở tiêu chí cuối

cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng  2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người tuyển dụng.

  • Người không trúng truyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo

 lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.    

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến trong tháng  11/2023.

2. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Tại Trường THCS Nguyễn Hiền - Địa chỉ: ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Trường hợp có thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển, Trường THCS Nguyễn Hiền sẽ có thông báo công khai trên trang page của trường, các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin đến các thí sinh để biết.

Lưu ý:  Đề nghị người đăng ký dự tuyển nghiên cứu kỹ nhu cầu tuyển dụng viên chức để chọn đúng vị trí việc làm, đảm bảo nhu cầu dự tuyển phù hợp với chuyên ngành, trình độ và các yêu cầu khác của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thông báo được niêm yết công khai tại trụ sở của Trường THCS Nguyễn Hiền, Đài phát thanh xã  Suối Cát và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của huyện Xuân Lộc (http://xuanloc.dongnai.gov.vn).


Ngày đăng13/10/2023 15:12
Tập tin đính kèm

Thông báo khác

STTTiêu đề thông báoNgày đăng
1 57/TB-VP: Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo, công chức và lao động hợ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Văn phòng HĐND và UBND huyện06/02/2024 09:18
2THÔNG BÁO Lịch công tác của Lãnh đạo Phòng Nội vụ (từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024)30/01/2024 13:42
3Lịch công tác tuần của lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng (từ ngày 29.01.2024 đến ngày 04.02.2024)30/01/2024 13:41
4TB: Thay đổi thời gian, chương trình Lễ hội đón xuân Giáp Thìn huyện Xuân Lộc năm 202429/01/2024 08:59
5THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024)29/01/2024 08:55
6TB: đường dây nóng Tết dương lịch, tết Nguyên đán Giáp thìn và lễ hội xuân 202402/01/2024 11:16
7Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 - Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, năm học 2023 - 202428/12/2023 15:05
8Trường THCS Trưng Vương Hưng tuyển dụng viên chức năm học 2023 - 2024 (đợt 2)26/12/2023 15:22
9Trường MN Xuân Hưng tuyển dụng viên chức năm học 2023 - 202426/12/2023 15:20
10Thông báo tuyển dụng đợt 3 Trường TH Gia Ray, 15-12-202319/12/2023 11:04
11955/TB-UBND: THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN (Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 22/12/2023)19/12/2023 11:02
12496/TB-HĐND: THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 22/12/2023)19/12/2023 11:00
13960/TB-UBND: THÔNG BÁOLịch tiếp công dân của Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn huyện Xuân Lộc (Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 22/12/2023)19/12/2023 07:50
14Thông báo Địa chỉ, đường dây nóng tiếp nhận xử lý thông tin tố giác vi phạm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, VSATTP trong đợt Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023; dịp trước, trong13/12/2023 15:59
15THÔNG BÁO Lịch công tác của Lãnh đạo Phòng Nội vụ (từ ngày 11/12/2023 đến ngày 15/12/2023)12/12/2023 08:38
1 - 15 Next

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​