Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Huyện ủy


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA VII, 

NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Ông Lê Kim Bằng - Bí thư Huyện ủy
images2372367_L__KIM_B_NG.jpg
-
 Ngày/Tháng/Năm: 25/7/1967

- Quê Quán: Thành phố Hồ Chí Minh
- Chức Vụ: Bí thư Huyện ủy 
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Đại học chuyên ngành Văn hóa, Đại học chuyên ngành Triết học
  + Chính Trị: Cao cấp

2. Ông Nguyễn Đức Hóa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
Picture1.jpg

- Ngày/Tháng/Năm:
 07/01/1968
- Quê Quán: Thừa Thiên Huế
- Chức Vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
- Trình Độ.
 + Chuyên Môn: Cử nhân Tư tưởng Văn hóa, Cử nhân Luật 
  + Chính Trị: Cao cấp
3. Bà Nguyễn Thị Cát Tiên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện


Ngày/Tháng/Năm: 01/01/1973
- Quê Quán: Quảng Trị
- Chức Vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Bác sĩ Thú y, Cử nhân Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Kinh tế Luật, Thạc sĩ Kinh tế
  + Chính Trị: Cao Cấp
4. Ông Trần Đình Dung - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy
trandinhdung.jpgNgày/Tháng/Năm: 23/9/1965
- Quê Quán: Nghệ An
- Chức Vụ: Trưởng Ban dân vận Huyện ủy. 
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
  + Chính Trị: Cao Cấp
5. Ông Lâm Hữu Tú - Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy
image004tu.jpg

Ngày/Tháng/Năm: 11/8/1973
- Quê Quán: Bình Định
- Chức Vụ:  Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy 
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Quản trị Kinh doanh
  + Chính Trị: Cao Cấp
6. Ông: Phan Văn Dự - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
phanvandu.jpg

-
Ngày/Tháng/Năm: 14/7/1968
- Quê Quán: Long An
- Chức Vụ: Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Cử nhân hành chính
  + Chính Trị: Cao Cấp
7. Ông Tống Trần Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
tongtranhoa.jpg
Ngày/Tháng/Năm: 01/01/1978
- Quê Quán: Hà Tĩnh
- Chức Vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị 
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Cử nhân sư phạm Vật lý; Cử nhân Luật;
  + Chính Trị: Cao Cấp
8. Ông Lê Khắc Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện
image002.jpg

Ngày/Tháng/Năm: 07/11/1977
- Quê Quán: Thái Bình
- Chức Vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện 
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Thạc sỹ Luật
  + Chính Trị: Cao Cấp
9. Bà Huỳnh Thị Lành - Phó Chủ tịch UBND huyện
image004.jpg

Ngày/Tháng/Năm: 06/5/1972
- Quê Quán: Quảng Ngãi
- Chức Vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện 
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Tiến sỹ Ngữ văn
  + Chính Trị: Cao Cấp
10. Ông Trần Quy: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
image022.jpg

- Ngày/Tháng/Năm: 01/4/1974

- Quê Quán: Nghệ An
- Chức Vụ: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Cử nhân Luật
  + Chính Trị: Cao cấp11. Ông Lương Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy thị trấn Gia Ray
tungtt.jpg

- Ngày/Tháng/Năm: 20/10/1979

- Quê Quán: Thanh Hóa
- Chức Vụ: Bí thư Đảng ủy thị trấn Gia Ray
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Cử nhân Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cử nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh
  + Chính Trị: Cao cấp
12. Ông Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện
image010linh.jpg

Ngày/Tháng/Năm: 02/9/1970
- Quê Quán: Quảng Ngãi
- Chức Vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện 
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Thạc sỹ Kinh tế
  + Chính Trị: Cao Cấp
13. Ông Lê Anh Việt - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng
leanhviet.jpg
Ngày/Tháng/Năm: 10/11/1971
- Quê Quán: Quảng Trị
- Chức Vụ: Trưởng Phòng KTHT
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Thạc sỹ Kinh tế
  + Chính Trị: Cao Cấp
14Ông Nguyễn Trung Du - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
image006du.jpg

Ngày/Tháng/Năm: 06/12/1978
- Quê Quán: Quảng Ngãi
- Chức Vụ: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp; Kỹ sư quản trị doanh nghiệp
  + Chính Trị: Cao Cấp
15. Bà Ngô Thị An - Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy
ngothian.jpg


Ngày/Tháng/Năm: 23/7/1974
- Quê Quán: Bình Định
- Chức Vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy 
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Cử nhân Luật; cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
  + Chính Trị: Cao Cấp
16. Bà Nguyễn Thúy Vinh - Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
image002.jpg

Ngày/Tháng/Năm: 23/10/1982
- Quê Quán: Bình Thuận
- Chức Vụ: Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Cử nhân Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  + Chính Trị: Cao Cấp
17. Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch
image012van.jpg

Ngày/Tháng/Năm: 04/10/1968
- Quê Quán: Đồng Nai
- Chức Vụ: Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Cử nhân Kinh tế
  + Chính Trị: Cao Cấp
18. Bà Lê Thị Hiệp - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện
image008.jpg

Ngày/Tháng/Năm: 26/5/1974
- Quê Quán: Quảng Ngãi
- Chức Vụ: Chủ tịch UBNTTQ VN huyện
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Kỹ sư Nông nghiệp
  + Chính Trị: Cao Cấp
19. Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Trưởng Phòng LĐTBXH
image006.jpg
Ngày/Tháng/Năm: 01/5/1971
- Quê Quán: Bình Định
- Chức Vụ: Trưởng Phòng LĐTBXH
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Thạc sỹ Tôn giáo; Cử nhân Ngữ văn
  + Chính Trị: Cao Cấp
20. Ông Thân Anh Thiết - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
image014thiet.jpg
Ngày/Tháng/Năm: 02/9/1976
- Quê Quán: Hà Tĩnh
- Chức Vụ: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Thạc sỹ quản lý Giáo dục; Cử nhân sư phạm ngành Tiếng anh
  + Chính Trị: Cao Cấp
21. Ông Nguyễn Văn Mẫn - Trưởng Phòng Nội vụ
image012.jpg
Ngày/Tháng/Năm: 10/7/1976
- Quê Quán: Thừa Thiên Huế
- Chức Vụ: Trưởng Phòng Nội vụ
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế chính trị
  + Chính Trị: Cao Cấp
22Ông Trịnh Văn Cường - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin
43_hinhgioithieu_image030xcuong.jpg- Ngày/Tháng/Năm: 05/8/1982
- Quê Quán: Thanh Hóa
- Chức Vụ: Trưởng phòng VHTT
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Cử nhân sư phạm Lịch sử; Cử nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh
  + Chính Trị: Cao cấp
23. Bà Nguyễn Minh Lan - Chánh Thanh tra huyện
image018lan.jpg
Ngày/Tháng/Năm: 27/10/1968
- Quê Quán: Hà Nam
- Chức Vụ: Chánh Thanh tra huyện 
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Kỹ sư Lâm nghiệp
  + Chính Trị: Cao Cấp
24. Bà Huỳnh Thanh Thoảng - Trưởng Phòng Tư pháp
image016thoang.jpg
Ngày/Tháng/Năm: 27/3/1976
- Quê Quán: Long An
- Chức Vụ: Trưởng Phòng Tư pháp 
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Cử nhân Luật
  + Chính Trị: Cao Cấp
25. Bà Trần Quỳnh Trâm - Trưởng Phòng 
image020tram.jpg

Ngày/Tháng/Năm: 28/11/1982
- Quê Quán: Bình Dương
- Chức Vụ: Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường 
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Thạc sỹ Quản lý môi trường
  + Chính Trị: Cao Cấp
26. Ông Lê Ngọc Chánh - Phó Bí tư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện
image024chanh.jpg
Ngày/Tháng/Năm: 24/7/1979
- Quê Quán: Quảng Nam
- Chức Vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
  + Chính Trị: Cao Cấp
27. Ông ................. - Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân huyện


28. Ông Lê Văn Nam - Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
image008nam.jpg
Ngày/Tháng/Năm: 16/10/1976
- Quê Quán: Thanh Hóa
- Chức Vụ: Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Cử nhân Hành chính
  + Chính Trị: Cao Cấp
29. Ông Lê Thế Ngân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
image014.jpg
Ngày/Tháng/Năm: 10/12/1968
- Quê Quán: Bình Định
- Chức Vụ: Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế và quản lý công
  + Chính Trị: Cao Cấp
30. Ông Phan Thanh Xứng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện
image016.jpg
Ngày/Tháng/Năm: 22/11/1978
- Quê Quán: Nghệ An
- Chức Vụ: Chủ tịch Hội Nông dân huyện
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  + Chính Trị: Cao Cấp
31. Bà Huỳnh Thị Mỹ Trang - Chủ tịch Hôi Liên hiệp Phụ nữ huyện
image018.jpg
Ngày/Tháng/Năm: 20/6/1972
- Quê Quán: Quảng Ngãi
- Chức Vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Cử nhân Xã hội học
  + Chính Trị: Cao Cấp
32. Ông Nguyễn Thiện Bình - Bí thư Huyện đoàn
image020.jpg


- Ngày/Tháng/Năm: 30/4/1991

- Quê Quán: Quảng Ngãi
- Chức Vụ: Bí Thư Huyện đoàn
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Kỹ sư Quản lý Đất đai
  + Chính Trị: Cao cấp
33. Ông Hồ Đăng Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ
image026dang.jpg

- Ngày/Tháng/Năm: 07/12/1975

- Quê Quán: Bình Định
- Chức Vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Cử nhân Hành chính
  + Chính Trị: Cao cấp
34. Ông Trịnh Anh Dũng: Trưởng Công an huyện
congansdfsd.jpg
- Họ và tên: Trịnh Anh Dũng
- Sinh: 30/10/1978
- Quê Quán: Ninh Bình
- Chức vụ: Trưởng CAH Xuân Lộc
- Trình độ:
   + Chuyên môn: Thạc sỹ khoa học an ninh, chuyên nghành Điều tra tội phạm Trường Đại học ANND.
   + Chính trị: cao cấp.
35. Ông Vũ Văn Quý - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Tâm
image028quy.jpg

- Ngày/Tháng/Năm: 
02/5/1965
- Quê Quán: Ninh Bình
- Chức Vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Tâm
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Cử nhân Chính trị ngành Tôn giáo
  + Chính Trị: Cao cấp
36. Ông Nguyễn Trọng Quang - Bí thư Đảng ủy xã Suối Cát
43_hinhgioithieu_image010.jpg


Ngày/Tháng/Năm: 10/10/1978
- Quê Quán: Quảng Ngãi
- Chức Vụ: Bí Thư Đảng ủy xã
- Trình Độ.
  + Chuyên Môn: Cử nhân Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  + Chính Trị: Cao CấpCác trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​