Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Danh sách Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử năm 2020

DANH SÁCH

Được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử năm 2020

 

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Biển hiệu

Số giấy phép

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Thịnh

Ấp Suối Cát 1, Suối Cát

Văn Thịnh

01/GCN

Nghỉ

2

Trần Thị Bảy

Ấp Suối Cát 2, Suối Cát

DV Internet

02/GCN

Nghỉ

3

Lưu Văn Thuận

Ấp Việt Kiều, Xuân Hiệp

Văn Thuận

03/GCN

Đang hoạt động

4

Nguyễn Thị Nguyệt

Khu 4, TT Gia Ray

T&H

04/GCN

Nghỉ

5

Phạm Minh Giác

Ấp 4, Xuân Tâm

Thiên Long

05/GCN

Nghỉ

6

Phạm Thành Trung

Ấp 2A, Xuân Hưng

Net TANDT

06/GCN

 

7

Lê Hữu Phước

Khu 8, TT GiaRay

Net 1080

07/GCN

Nghỉ

8

Nguyễn Đình Toàn

Khu 4, TT GiaRay

DV Internet

08/GCN

Nghỉ

9

Lê Hoài Phương

Khu 4, TT Gia Ray

Net VIP

09/GCN

Nghỉ

10

Hồ T. Mai Trâm

Trung Tín, Xuân Trường

Trí Thức

10/GCN

Nghỉ

11

Đỗ Ngọc Tuấn

Khu 1, TT GiaRay

Tuấn Net

11/GCN

 

12

Nguyễn Thị Huệ

Khu 5, TT GiaRay

Thế Giới NET I

12/GCN

Nghỉ

13

Nguyễn Anh Dũng

Khu 5, TT GiaRay

Thế Giới NET II

13/GCN

Nghỉ

14

Trần Chí Thiện

Khu 1, TT GiaRay

Net Bun

14/GCN

Nghỉ

15

Nguyễn Duy Hiển

Ấp 6, Xuân Tâm

Net 045

15/GCN

Nghỉ

16

Nguyễn Thị Sau

Ấp 3B, Xuân Bắc

BIO NET

16/GCN

Nghỉ

17

Trần Quốc Hùng

Ấp 2, Xuân Tâm

NET 79

17/GCN

Nghỉ

18

Nguyễn Tấn Quang

Ấp 6, Xuân Tâm

Tiến Đạt

18/GCN

Nghỉ

19

Phạm Thế Mỹ

Ấp 4, Xuân Tâm

Quỳnh Ty

19/GCN

Nghỉ

20

Nguyễn Hải Lăng

Việt Kiều, Xuân Hiệp

Gia Nguyễn

20/GCN

Đang hoạt động

21

Ng Đoàn Trường Thịnh

Bình Hòa, Bảo Hòa

NET Nguyên

21/GCN

Đang hoạt động

22

Lê T. Kim Tước

Hòa Hợp, Bảo Hòa

Huấn

22/GCN

Đang hoạt động

23

Ng T. Thanh Nga

Bảo Định, Xuân Định

Thiên Nga

23/GCN

Nghỉ

24

Trần Thanh Tùng

Tân Tiến, Xuân Hiệp

Thanh Tùng

24/GCN

Nghỉ

25

Lê Quốc Thái

Việt kiều, Xuân Hiệp

Thái Nguyên

25/GCN

Nghỉ

26

Ng T Ngọc Huệ

Tam Hiệp, Xuân Hiệp

Hồng Ngọc

26/GCN

Nghỉ

27

Phan Văn Hiệp

Việt Kiều, Xuân Hiệp

NET Hiệp

27/GCN

Nghỉ

28

Lê Hồng Đại

Việt Kiều, Xuân Hiệp

Inertnet 54

28/GCN

Đang hoạt động

29

Nguyễn Thị Quỳnh

Khu 7, TT Gia Ray

Inertnet Star

29/GCN

Nghỉ

30

Nguyễn Quang Trong

Ấp 3, Xuân Hưng

Inertnet 55

30/GCN

Đang hoạt động

31

Bùi Việt Văn

Ấp 3, Xuân Hưng

BEN BI

31/GCN

Nghỉ

32

Trần Văn Điếu

Ấp 1A, Xuân Hưng

Nam Phương

32/GCN

Nghỉ

33

Bùi T Minh Phụng

Ấp 3, Xuân Hưng

68

33/GCN

Nghỉ

34

Nguyễn Thị Chiến

Ấp Tam Hiệp, Xuân Hiệp

NET Hoàng

34/GCN

Nghỉ

35

Lâm Trung Hiếu

Ấp Hòa Hợp, Bảo Hòa

HT

35/GCN

Đang hoạt động

36

Nguyễn Cao Đại

Ấp Bảo Định, Xuân Định

202 NET

36/GCN

Nghỉ

37

Phạm Thị Phương

Ấp Bảo Định, Xuân Định

Minh Hải

37/GCN

Đang hoạt động

38

Vũ Tiến Thành

Ấp 2, Xuân Hòa

Tiến Thành

38/GCN

Đang hoạt động

39

Trần Đình Long

Ấp 2, Xuân Hòa

Bảo Long

39/GCN

Đang hoạt động

40

Nguyễn Võ Duy Long

Ấp 3 Xuân Hòa

Duy Long

40/GCN

Đang hoạt động

41

MOULAVIFALIHYNE

Ấp 4, Xuân Hưng

FALI

41/GCN

Đang hoạt động

42

Hoàng T Kim Dung

Tân Hòa, Xuân Thành

Hoàng Dung

42/GCN

Nghỉ

43

Nguyễn Thị Nguyên

Tân Hữu, Xuân Thành

Nguyên Nguyễn

43/GCN

Đang hoạt động

44

Hùng Thuận

Trung Nghĩa, Xuân Trường

Tấn Sang

44/GCN

Đang hoạt động

45

Trương Quốc Việt

Ấp 2, Xuân Hưng

Quốc Việt 109

45/GCN

Nghỉ

46

Nguyễn Phúc Thịnh

Ấp 1, Xuân Hưng

Phúc Thịnh

46/GCN

Nghỉ

47

Phạm Thị Thanh Thủy

Ấp 3, Xuân Hưng

Thảo Tuyền

47/GCN

Nghỉ

48

Đặng Thị Bích Thủy

Ấp 2, Xuân Hưng

Tuấn Trang

48/GCN

Đang hoạt động

49

Dương Đình Anh Luân

Hòa Bình, Bảo Hòa

Mickey Ngân

49/GCN

Đang hoạt động

50

Nguyễn Quốc Trung

Khu 4, TT Gia Ray

779

50/GCN

Nghỉ

51

Ng T Hằng Ngọc

Việt Kiều, Xuân Hiệp

Hằng Ngọc

51/GCN

Nghỉ

52

Nguyễn Thành Đến

Tam Hiệp, Xuân Hiệp

Thuận Thảo

52/GCN

Nghỉ

53

Nguyễn Duy Phương

Tam Hiệp, Xuân Hiệp

Duy Anh

53/GCN

Nghỉ

54

Nguyễn Thị Hoa Lan

Trung Nghĩa, Xuân Trường

Phương Nguyên

54/GCN

Nghỉ

55

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Trung Nghĩa, Xuân Trường

NET 37

55/GCN

Nghỉ

56

Nguyễn Thanh Tú

Gia Tỵ, Suối Cao

DV Internet

56/GCN

Đang hoạt động

57

Trương H. Thuận Hòa

Gia Tỵ, Suối Cao

Thuận Hòa

57/GCN

Đang hoạt động

58

Trần Thị Loan

Gia Tỵ, Suối Cao

Đức Anh

58/GCN

Đang hoạt động

59

Trần Thị Minh

Thọ Lộc, Xuân Thọ

BIN NET

59/GCN

Nghỉ

60

Trần Ngọc Quấn

Ấp 3, Xuân Hòa

Lý Nguyện

60/GCN

Nghỉ

61

Phạm Ngọc Sang

Ấp 2, Xuân Hưng

Ngọc Xuân

61/GCN

Nghỉ

62

Lâm Văn Phúc

Ấp 5, Xuân Hưng

Hồng Phúc

62/GCN

Nghỉ

63

Ng T Hồng Thắm

Ấp 3, Xuân Hưng

Hoàng Thơ

63/GCN

Nghỉ

64

Phạm Ngọc Luật

Ấp 4, Xuân Tâm

Net 555

64/GCN

Nghỉ

65

Phó Thị Loan

Ấp 4, Xuân Tâm

Anh Nhi

65/GCN

Nghỉ

66

Nguyễn Viết Khoa

Ấp 3, Xuân Tâm

Viết Khoa

66/GCN

Nghỉ

67

Bùi Văn Hạ

Ấp 3, Xuân Hòa

NET BO

67/GCN

Nghỉ

68

Phạm Thị Hường

Hòa Hợp, Bảo Hòa

Gia Phong

68/GCN

Đang hoạt động

69

Nguyễn Thanh Thảo

Việt Kiều, Xuân Hiệp

Thanh Thảo 2

69/GCN

Nghỉ

70

Nguyễn Xuân Hoàng

Bình Hòa, Bảo Hòa

NET Gia Huy

70/GCN

Nghỉ

71

Liêu Tấn Vinh

Tây Minh, Lang Minh

Tiến Vinh

71/GCN

Nghỉ

72

Đỗ Tiến Lên

Trung Hưng, Xuân Trường

ViNET

72/GCN

Nghỉ

73

Tăng Duy Hùng

Ấp 3A, Xuân Hưng

Duy Hùng

73/GCN

Đang hoạt động

74

Ng T. Thu Phương

Ấp 2A, Xuân Hưng

Quốc Đạt

74/GCN

Đang hoạt động

75

Nguyễn Văn Tiến

Bình Tân, Xuân Phú

Tiến Anh

75/GCN

Đang hoạt động

76

Lê Quốc Trung

Tam Hiệp, Xuân Hiệp

Lạc Lạc

76/GCN

Nghỉ

77

Nguyễn Kim Điệp

Ấp 1, Xuân Hòa

NET Điệp

77/GCN

Nghỉ

78

Nguyễn Thanh Dũng

Ấp 4, Xuân Hòa

Thanh Dũng

78/GCN

Nghỉ

79

Trần Thị Bé

Thọ Bình, Xuân Thọ

Trung Hiếu

79/GCN

Đang hoạt động

80

Đỗ Thị Thủy Tiên

Thọ Chánh, Xuân Thọ

238

80/GCN

Nghỉ

81

Thái Tường Vi

Thọ Chánh, Xuân Thọ

NET BO

81/GCN

Nghỉ

82

Đỗ Ngọc Vĩ

Bình Hòa, Bảo Hòa

NET 139

82/GCN

Đang hoạt động

83

Võ Hoàng Hảo

Trung Tín, Xuân Trường

Nhân Tài

83/GCN

Nghỉ

84

Nguyễn Minh Vũ

Ấp 1A, Xuân Hưng

Phi Vũ

84/GCN

Nghỉ

85

Phạm Văn Thiện

Khu 3, Gia Ray

Kỷ Niệm

85/GCN

Đang hoạt động

86

Hồ Minh Nhã

Thọ Chánh, Xuân Thọ

Minh Nhã

86/GCN

Đang hoạt động

87

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Thọ Bình, Xuân Thọ

Ngọc Lan

87/GCN

Nghỉ

88

Nguyễn Cẩn

Suối Cát 2, xã Suối Cát

HIỆP NGUYỄN NET

88/GCN

Đang hoạt động

89

Trương Thị Nhành

Bình Hòa, Xuân Phú

Nhành

89/GCN

Đang hoạt động

90

Huỳnh Duy Viễn

Ấp 1, Xuân Hòa

Huynh Đệ

90/GCN

Nghỉ

91

Nguyễn Xuân Lâm

Bình Xuân, Xuân Phú

Nguyễn Nhật

91/GCN

Nghỉ

92

Lê Vĩnh Thiện

Ấp 5, Xuân Tâm

X-Game

92/GCN

Đang hoạt động

93

Lê Thị Hương Anh

Thọ Bình, Xuân Thọ

Jenny

93/GCN

Nghỉ

94

Nguyễn Thành Minh

Suối Cát 2, Suối Cát`

Net Styte

94/GCN

Nghỉ

95

Lê Thanh Tâm

Khu 5, Gia Ray

Nét 39

95/GCN

Nghỉ

96

Dương Văn Hiểu

2A, Xuân Bắc

Yến Trang

96/GCN

Nghỉ

97

Hoàng Gia Uy

3A, Xuân Hưng

Net UT

97/GCN

Đang hoạt động

98

Nguyễn Hùng Cường

3, Xuân Hưng

Net Cường

98/GCN

Đang hoạt động

99

Lê Thị Hồng

Ấp Bảo Định, xã Xuân Định

TH

99/GCN

Nghỉ

100

Đinh Văn Đang

Ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa

Thanh Tuyền

100/GCN

Đang hoạt động

101

Bùi Thị Giao

Ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa

Internet

101/GCN

Đang hoạt động

102

TRẦN MINH SANG

Ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát

NET SANG

102/GCN

Nghỉ

103

Trần Thị Bảy

Ấp Việt Kiều, xã Suối Cát

Trần Thị Bảy

103/GCN

Nghỉ

104

NGUYỄN HIẾU THUẬN

Khu 6, thị trấn Gia Ray

NET NGUYỄN

104/GCN

Đang hoạt động

105

Bùi Văn Thìn

Ấp Trảng Táo, xã Xuân Thành

Thu Thủy

105/GCN

Đang hoạt động

106

Lê Hữu Trọng

Ấp 3, Xuân Hòa

Hữu Trọng

106/GCN

Đang hoạt động

107

Trần Hoàng Minh

Ấp Bình Hòa, Bảo Hòa

Minh Quân

107/GCN

Đang hoạt động

108

VŨ THỊ KIM YẾN

Bình Hòa, xã Xuân Phú

3878

108/GCN

Đang hoạt động

109

TRẦN HỮU TÂM

Thọ Lộc, xã Xuân Thọ

Thi Đấu

109/GCN

Đang hoạt động

110

VÕ PHƯỚC HẢI

Khu 5, TT Gia Ray

VIVU NET

110/GCN

Đang hoạt động

111

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Khu 1, TT Gia Ray

NEW GAME

111/GCN

Đang hoạt động

112

TRẦN THỊ XUÂN

ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp

INTERNET THÀNH

112/GCN

Đang hoạt động

113

NGUYỄN THỊ HUỲNH NGA

Khu 1, TT Gia Ray

INTERNET T & H

113/GCN

Đang hoạt động

114

ĐỖ ĐÌNH PHÚ

Khu 1, TT Gia Ray

BLUE GAMING

114/GCN

Đang hoạt động

115

NGUYỄN ĐÌNH ANH TÙNG

Ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ

NET THỌ LỘC

115/GCN

Đang hoạt động

116

NGUYỄN VĂN SẾT

Ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát

126

116/GCN

Đang hoạt động

117

Đặng Hồng Phú

Ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ

NET Thái Phong

117/GCN

Đang hoạt động

118

Nguyễn Thị Kim Chi

Ấp Gia Tỵ, Suối Cao

NET BLUE

118/GCN

Đang hoạt động

119

Nông Duy Khánh

Ấp Gia Lào, Suối Cao

Duy Khánh KT

119/GCN

Đang hoạt động

120

Phan Văn Dũng


Ấp 5, xã Xuân Tâm

INTERNET TRÍ DŨNG

120/GCN

Đang hoạt động

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​