Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kết quả thực hiện dịch vụ công một phần và toàn trình trên địa bàn huyện Xuân Lộc

​Kết quả thực hiện dịch vụ công một phần và toàn trình trên địa bàn huyện Xuân Lộc​ năm 2023, cụ thể như sau:

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát TTHC:

Nội dung, hình thức truyền thông

Tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính có liên quan đến người dân, doanh nghiệp; các sáng kiến, giải pháp mới mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, tuyên truyền các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân; trách nhiệm của công chức, viên chức được phân công thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc thẩm quyền của các cấp, các ngành. Bộ thủ tục hành chính, danh mục các dịch vụ công đã công bố theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung TTHC; cách tra cứu, tìm hiểu các TTHC; khai thác sử dụng các biểu mẫu...)  hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, qua dịch vụ bưu chính công ích. Đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ  sơ thủ  tục hành chính trên môi tường điện tử: tăng cường cung cấp dịch vụ công mức một phần và toàn trình qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh; các tiện ích tra cứu thông tin giải quyết TTHC; ưu tiên các nhóm thủ tục dành cho doanh nghiệp, các thủ tục có tần suất giao dịch cao, thành phần hồ sơ đơn giản. Hỗ trợ, giải quyết vướng mắc kiến nghị các đơn vị, các xã, thị trấn trong thực hiện các quy định pháp luật và kịp thời khắc phục chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế nhất là trong thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, các xã, thị trấn trong giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Tổng đài Dịch vụ công 1022; chia sẻ công khai kết quả giải quyết phản ánh kiến nghị trên các Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định. Chương trình khảo sát ý kiến người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính về mô hình, cơ chế mới đang triển khai thí điểm; các sáng kiến, điển hình tốt trong cải cách hành chính. Kết quả: Tuyên truyền trên Đài truyền thanh: 660 phút; Đài 15 xã, thị trấn 8.312 phút. Đăng tải trên công thông tin huyện 30 tin, bài về cải cách hành chính, 41 văn bản, các quyết định về thủ tục hành chính đăng 12 clip về hướng dẫn về thực hiện cải cách hành chính, 65 băng rôn tuyên truyền CCHC. Tuyên truyền lồng ghép qua các buổi sinh hoạt (57 cuộc với 2152 lượt người). 15/15 xã, thị trấn xây dựng kênh giao tiếp đối thoại với người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, nâng cao công tác tuyên truyền, Phòng tham mưu UBND huyện đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10 gắn với xây dựng chính quyền trong thực hiện cải cách hành chính. Kết quả tổ chức tuyên truyền treo 500 tấm băng rôn, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền; thực hiện 17 chuyên mục phát trên hệ thống Đài truyền thanh; thực hiện 18 xe hoa tuyên truyền cổ động trên các tuyến đường chính của huyện và các xã, thị trấn; Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số" huyện Xuân Lộc năm 2023, với sự tham gia của 15 xã, thị trấn với 3 vòng thi, tập trung tuyên truyền, giới thiệu về kết quả thực hiện chuyển đổi số ở địa phương về hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng.

 Thống kê số lượng tuyên truyền về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo biểu sau:

STTChỉ tiêu thống kêKết quả thống kê
Đơn vị tínhSố lượngSo sánh với kế hoạch
1Cải cách hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chínhTin, bài30Đạt
2Chương trình truyền hình, phát thanhChương trình 4Đạt
3Tổ chức đối thoại của lãnh đạo với người dân, cộng đồng doanh nghiệpKhông = 0; có = 14Đạt

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số:

Khai thác các ứng dụng nội bộ phục vụ công tác quản lý điều hành, xử lý công việc:

Tham mưu UBND huyện Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại huyện Xuân Lộc năm 2023; Kế hoạch ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Kế hoạch chuyển đổi số huyện Xuân Lộc năm 2023; báo cáo sơ kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược An ninh mạng quốc gia; báo cáo tình hình thực hiện quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; báo cáo kết quả thực hiện tiến độ số hóa TTHC; báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông; Đánh giá tình hình khai thác, sử dụng phần mềm QLVB và điều hành công việc I-Office Plus trên địa bàn huyện Xuân Lộc;.

Làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và UBND xã Bảo Hòa về thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số tại xã Bảo Hòa. Dự thảo Báo cáo chủ trương đầu tư các dự án Chuyển đội số trên địa bàn huyện Xuân Lộc: Dự án xây dựng trung tâm điều hành thông minh huyện Xuân Lộc; Dự án trang bị hệ thống truyền thanh thông minh huyện; Dự án mua sắm, nâng cấp trang thiết bị, máy vi tính, hệ thống mạng, FireWall tại các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn; Dự án xây dựng Trung tâm điều hành thông minh xã Bảo Hòa. Tham luận Chuyển đổi số trong cải cách hành chính và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai số hóa và hệ thống 1022 cho cán bộ tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Phối hợp với Công an rà soát việc khai thác Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư thay cho sổ hộ khẩu. Báo cáo kết quả về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Lấy ý kiến việc lắp đặt hệ thống phát sóng FM của Đài Tiếng nói Việt Nam trên địa bàn huyện. Đăng ký mã định danh cho UBMTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc để trao đổi văn bản điện tử trên trục liên thông của Hệ thống quản lý văn bản (I-Office Plus). Đóng góp dự thảo Kế hoạch hợp tác với Thông tấn xã Việt Nam và VTV9 tuyên truyền về Đồng Nai năm 2023. Hỗ trợ các tài khoản không tra cứu được với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; triển khai tra cứu, khai thác thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Hướng dẫn, hỗ trợ về xây dựng các chức năng, tính năng, yêu cầu kỹ thuật cần phải đáp ứng của phần mềm quản lý văn bản (I-Office plus). Góp ý dự thảo tiêu chí đánh giá theo chức năng quản lý chuyên ngành Văn hóa và Thông tin đối với các cơ quan, đơn vị, Hội đặc thù hàng năm. Thông báo đưa vào khai thác, sử dụng hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai. Thông báo hỗ trợ hướng dẫn khai thác, sử dụng Kho quản lý dữ iệu điện tử và phần mềm Số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tỉnh. Tham gia hội nghị bồi dưỡng tập huấn công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử năm 2023.

Trong tháng triển khai đến các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn về thanh toán trực tuyến. Hoàn thành hồ sơ về thi đua ngành thông tin truyền thông năm 2022. Lập hồ sơ kiểm chứng đánh giá bộ chỉ số CCHC cấp huyện năm 2022.Triển khai tra cứu, khai thác thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Triển khai các giải pháp thúc đẩy thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn huyện Xuân Lộc; thông báo hỗ trợ hướng dẫn khai thác, sử dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử và phần mềm Số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tỉnh; Làm việc với Phòng TCKH huyện về thực hiện Dự án chuyển đổi số trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

 Chứng thư số: Tăng cường cá nhân, tập thể ứng dụng chứng thư số trong việc gửi nhận văn bản điện tử. Trong năm cấp mới: 202 chứng thư số, thu hồi: 3 chữ ký số. Đề nghị Trung tâm CNTT tỉnh Đồng Nai cấp mới: 37 hộp thư công vụ, cấp lại mật khẩu: 6 hộp thư công vụ. Kết quả đến nay: 303 chứng thư số, 712 hộp thư công vụ. Hướng dẫn 15 xã, thị trấn thực hiện ký số trực tuyến thông qua 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông ngành tư pháp. 

Kết quả hồ sơ số hóa: Qua thống kê, hiện UBND huyện đã số hóa đưa vào kho lưu trữ được 53311/66944 (đạt 79,63%).

Phần mềm I-Office Plus: 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị đã sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (qlvb-xuanloc.dongnai.gov.vn) để tiếp nhận, xử lý công việc thay thế cho phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (I-Office Plus) kể từ ngày 01/10/2023 theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 7093/UBND-CNTT ngày 03/10/2023. Tổng số tài khoản sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (I-Office) trên số tài khoản được cấp là 626/626. Trong số văn bản (đi/đến) được gửi nhận trên môi trường mạng/tổng số văn bản (đi/đến) thực tế của đơn vị (123.124/123.124), đạt 100%.

 Trang thông tin điện tử: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Trang Thông tin điện tử huyện Xuân Lộc; Kết quả việc đề xuất nội dung trang thông tin điện tử cấp xã trên địa bàn huyện Xuân Lộc; thực hiện báo cáo kết quả trang thông tin điện tử cấp huyện và cấp xã; hướng dẫn thị trấn Gia Ray thực hiện đăng tin bài lên trang thông tin điện tử thị trấn. Chi trả nhuận bút cho Ban biên tập và công tác viên trang thông tin điện tử huyện.

- Tình hình thực hiện việc lưu trữ hồ sơ điện tử theo quy định: Các phòng chuyên môn thực hiện việc khai thác, lưu trữ trên các hệ thống dữ liệu của sở, ngành triển khai: Tư pháp, Thanh tra, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch…Việc quản lý, lưu trữ văn bản điện tử được triển khai trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu qua phần mềm I-Office Plus. Tại Kho lưu trữ huyện thực hiện số hóa tài liệu phục vụ lưu trữ, tra cứu văn bản và nội về luu trữ tỉnh theo hướng dẫn của Chi cục Văn thư lưu trữ.

 - Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phần mềm chuyên ngành…kết nối chia sẻ với các dữ liệu chuyên ngành: UBND huyện triển khai các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ cho hoạt động của huyện như: Hệ thống thông tin (HTTT) được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG), cụ thể:

  • CSDL dịch vụ công Quốc gia;
  • CSDL một cửa điện tử tỉnh;

- Kết quả triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO, ISO điện tử: Việc áp dụng văn phòng điện tử (I-Office) hay phần mềm một cửa Egov kết hợp với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Xuân Lộc hiện nay, góp phần kiểm soát các quá trình xử lý công việc và kiểm soát hồ sơ, dựa vào việc theo dõi xử lý trên hệ thống điện tử. Tạo thuận tiện cho người dân theo dõi, xử lý hồ sơ, giúp cán bộ theo dõi, kiểm soát được thời gian xử lý trong việc giải quyết thủ tục hành chính, giảm thiểu  hồ sơ xử lý, giải quyết trễ hạn.

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân:

- Đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính: Không có.

- Các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến:

Tăng cường truyền thông và quảng bá hiệu quả về dịch vụ công trực tuyến của cơ quan để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cần đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên mạng xã hội như Facebook, Zalo để tác động trực tiếp đến giới trẻ và từ đó thêm một kênh thông tin để đưa lợi ích của sử dụng DVCTT đến từng hộ gia đình.

Hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ sử dụng máy tính, internet cho người dân; hỗ trợ máy tính; điểm truy cập Internet công cộng; Hệ thống mạng Wi-Fi miễn phí tại các khu vực đông dân cư đế người dân tiếp cận dịch vụ. Hợp tác với các doanh nghiệp như Bưu điện, ngân hàng để hỗ trợ triển khai DVC trực tuyến như chuyển trả kết quả qua Bưu điện, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

- Kết quả triển khai các ứng dụng công nghệ riêng của đơn vị, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp: Không có.

Phối hợp BBT Website phối hợp Ban biên tập nâng cấp trang thông tin điện tử huyện; gia hạn tên miền xuanloc.dongnai.gov.vn; cập nhật 312 lịch công tác tuần, lịch tiếp công dân, lịch trực, thông báo; đăng 1102/1102 tin, bài, văn bản và hơn 1000 hình ảnh; số lượng người truy cập vào Website 333.788 trên tổng 6.962.661 lượt người truy cập. Thông tin và dữ liệu của Website được thường xuyên sử dụng làm tài liệu tham khảo, tài liệu phục vụ cho công tác nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị và phục vụ cho nhu cầu người dân. Cung cấp kết quả công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử huyện; Công khai Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Công khai chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện Xuân Lộc; Quyết định về việc công bố công khai số liệu vốn đầu tư công điều chỉnh vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 và phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023; Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023; thông báo tuyển dụng công chức, viên chức …

Triển khai mô hình đô thị thông minh (nếu có)

Thống kê kết quả theo biểu sau:

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐĐơn vị tínhSố liệuGhi chú 
1.     Kết nối vận hành Hệ thống họp trực tuyến với cấp tỉnhĐã kết nối = 1; chưa có = 0.1 
2.     Tỷ lệ báo cáo định kỳ được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (nếu có quy định) %100 
3.     Số liệu về trao đổi văn bản điện tử   
 Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của đơn vị, địa phương (Chỉ thống kê tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử; sử dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi trên môi trường điện tử).%100 
4.     Cung cấp dịch vụ công trực tuyến   
4.1Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến một phần%100 
4.1.1Tổng số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến một phầnThủ tục67 
4.1.2Số TTHC đang cung cấp trực tuyến một phầnThủ tục67 
4.1.3Số TTHC đang cung cấp trực tuyến một phần có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyếnThủ tục41 
4.2Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình%100 
4.2.1Tổng số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn trìnhThủ tục225 
4.2.2Số TTHC đang cung cấp trực tuyến toàn trìnhThủ tục225 
4.2.3Số TTHC đang cung cấp trực tuyến toàn trình có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyếnThủ tục51 
4.3Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến một phần và toàn trình đã tích hợp, công khai trên Cổng DVC quốc gia%100 
4.3.1Tổng số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức một phần và toàn trìnhThủ tục292 
4.3.2Số TTHC cung cấp trực tuyến một phần và toàn trình đã tích hợp, công khai trên Cổng DVC quốc giaThủ tục292 
4.4Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận trực tuyến một phần và toàn trình (Chỉ thống kê đối với các TTHC một phần và toàn trình có phát sinh hồ sơ) %47,22 
4.4.1Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận (cả trực tiếp và trực tuyến)Hồ sơ70,343 
4.4.2Số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trực tuyếnHồ sơ33,217 
4.5Tỷ lệ TTHC được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến%100 
4.5.1Tổng số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (tất cả các TTHC có phát sinh phí, lệ phí,…)Thủ tục126 
4.5.2Số TTHC đã được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia hoặc trên Cổng DVC của tỉnh.Thủ tục126 

 Đánh giá chung:

Ưu điểm:

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông, đặc biệt là việc ban hành khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai làm cơ sở căn cứ để công tác xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT của huyện được hiệu quả, đồng bộ kịp thời từ cấp huyện đến cấp xã.

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin như: đường truyền, hệ thống mạng nội bộ, hệ thống camera, hội nghị trực tuyến, máy tính, các trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác văn phòng từ cấp huyện đến cấp xã đã được trang bị, đầu tư kịp thời, đầy đủ. Từ đó giúp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Tồn tại, hạn chế:

Việc sử dụng phần mềm một cửa đã áp dụng, dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai và được tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người dân về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhưng vẫn tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến chưa đảm bảo tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến theo kế hoạch của tỉnh, huyện. Nguyên nhân do trình độ về tiếp cận sử dụng CNTT của đa số người dân chưa cao, tâm lý e ngại về việc giải quyết thủ tục hành chính khi nộp trực tuyến.

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin đặc biệt là cấp xã không có cán bộ chuyên môn về công nghệ thông tin nên khi triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin còn gặp nhiều khó khăn, chưa đồng bộ không đều nhau giữa các địa phương và xử lý các sự cố nếu xảy ra.

Nhận thức của người dân trên địa bàn còn hạn chế về chuyển đổi số cũng là khó khăn không nhỏ trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số.

Về dịch vụ công trực tuyến: Phần lớn trình độ tin học của người dân còn thấp nên còn ngại sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình của các xã, thị trấn chưa sâu, chưa trực tiếp đến từng người dân.

 Phương hướng, nhiệm vụ:

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện về hiệu quả và thuận tiện của việc ứng  dụng dịch vụ công trực tuyến mức một phần và toàn trình trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Triển khai quy trình nhận, gửi hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Cập nhật tin, bài, thông báo, văn bản … lên website huyện. Cập nhật các nội dung tin, bài vào các chuyên mục thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; thi đua khen thưởng; Quy hoạch phát triển.

Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số để thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản có hiệu quả trong quản lý, khai thác văn bản trên môi trường mạng. Đăng ký, gia hạn, thu hồi chứng thư số của cá nhân, tổ chức. Thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cấp huyện, cấp xã; báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính nhà nước được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; công bố, công khai các thủ tục hành chính đầy đủ, kịp thời tại Trang thông tin điện tử, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến các hồ sơ thủ tục hành chính tại cấp huyện. 

​​

pvh

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​