Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Triển khai luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

​Sáng ngày 28/11, tại điểm cầu huyện Xuân Lộc đồng chí Huỳnh Thị Lành – UVTV.HU – PCT.UBND huyện đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan do Bộ nội vụ phối hợp tổ chức. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, lãnh đạo UBND, công chức phụ trách công tác Quy chế dân chủ và dân vận chính quyền các xã thị trấn.

z4925275811417_a014fda3f4a7e52f6cbd7e9dd62f99d3.jpg

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở bao gồm 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", các cơ chế bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Lãnh đạo UBND huyện yêu cầu việc triển khai thực hiện Luật ở huyện  phải bảo đảm sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã thị trấn. Quá trình thực hiện phải bảo đảm lộ trình theo kế hoạch; thực hiện thống nhất, đồng bộ giữa Luật và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.​

Ngọc Hoàng

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​