Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Xuân Lộc tọa đàm thực hiện đề cương Văn hóa Việt Nam

Sáng 7/12 huyện Xuân Lộc tổ chức tọa đàm thực hiện Đề cương Văn hóa Việt Nam trong xây dựng và phát triển Văn hóa con người Xuân Lộc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Hồng Ân, Phó giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh. Đồng chí Tống Trần Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện và đồng chí Huỳnh Thị Lành, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì buổi tọa đàm.

z4951639288082_b67f1cd31d358783961c3f8116e8a3ee.jpg

Trong những năm qua Huyện ủy, UBND huyện đầu tư ngân sách cho hoạt động văn hóa thể thao đã từng bước hình thành hệ thống thiết chế văn hóa thể thao từ huyện đến cơ sở, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn khó khăn. Nhiều công trình văn hóa, đề tài nghiên cứu về văn hóa vật thể, phi vật thể, bảo tồn các giá trị văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện. Cụ thể đến nay địa phương đã hoàn thiện được hệ thống các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt thụ hưởng văn hóa của người dân. Đặc biệt, huyện đã đầu tư xây dựng được 4 nhà văn hóa cho bà con dân tộc thiểu số như: Chăm, S Tiêng và Chơ ro.  Đây không chỉ là nơi sinh hoạt giáo dục lưu truyền các giá trị văn hóa truyền thống mà còn lưu giữ những vật sản rất có ý nghĩa gắn liền với đời sống sinh hoạt của bà con như cồng chiêng, gùi hay các trang phục truyền thống khác.

z4951639302193_03ee26ba62cf0b6e564ca0276282316d.jpg

Tại buổi toạ đàm, đa số tham luận, ý kiến đã đưa ra những đánh giá, làm rõ các vấn đề cơ bản như: xây dựng văn hóa chính trị trên địa bàn huyện Xuân Lộc trong tình hình mới; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số; xây dựng văn hóa học đường trong trường học; phát huy vai trò Phụ nữ trong xây dựng nếp sống gia đình

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Huỳnh Thị Lành, Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng việc tập trung thảo luận toàn diện trên các lĩnh vực là cơ sở để huyện tiếp tục vận dụng tư tưởng tinh thần của đề cương văn hóa trong thực tiễn của địa phương; Huyện sẽ tiếp tục quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị cho các bộ làm công tác văn hóa, văn nghệ, đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực của tổ chức, cá nhân đầu tư cho các điểm văn hóa. Thường xuyên đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu vui chơi giảỉ trí cho người dân. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND đề nghị các đoàn thể chính trị xã hội cần tăng cường giáo dục thẩm mỹ về văn học nghệ thuật cho đoàn viên, hội viên thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động của đoàn thể. Đẩy mạnh hoạt động văn hóa nghệ thuật trong các trường học nhằm phát huy tiềm năng sáng tạo văn học nghệ thuật trong đội ngũ giáo viên, học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ số trong công tác bảo tồn phát huy di sản văn hóa và các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện.


Lê Tùng

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​