Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Xuân Hiệp thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính theo mô hình “một cửa", “một cửa liên thông hiện đại"

Cải cách hành chính là nội dung quan trọng trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Việc cải cách hành chính góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước từ cấp cơ sở. Chính vì thế, trong hoạt động hành chính UBND xã luôn quan tâm chủ động, thường xuyên thực hiện trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định. Thực hiện rà soát, phân công, bố trí cán bộ, công chức phụ trách theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công. Ngay từ đầu năm, UBND xã đã chủ động xây dựng triển khai thực hiện và ban hành các văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực cải cách hành chính; các hồ sơ thuộc lĩnh các lĩnh vực phải giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện phân công, phân nhiệm cụ thể nội dung cho từng cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực nhằm thực hiện kế hoạch cải cách hành chính. Lãnh đạo UBND xã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi đôn đốc các cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, chấp hành đúng quy định nội quy, quy chế, giờ giấc làm việc. Tích cực học hỏi, nghiên cứu và tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin để năng cao trình độ chuyên môn để thực hiện hiệu quả các phần mềm một cửa điện tử (Egov) và các phần mềm theo từng lĩnh vực trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

z5053510174085_ac4bdc18b39810c71ac1cdf91bd4408a.jpg

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND xã đã bố trí 06 cán bộ công chức làm việc tại bộ theo đúng chuyên môn, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu công việc quy định gồm  công chức Văn phòng – Thống kê, Địa chính- xây dựng- nông nghiệp- môi trường, Tư pháp – Hộ tịch, Văn hóa – Xã hội, công an viên xã phụ trách hành chính hộ khẩu, cán bộ phụ trách tiếp công dân, tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu công việc quy định. Trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định; bố trí cán bộ, công chức có đủ trình độ chuyên môn để thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã để giải quyết cho người dân theo đúng quy định. Ngoài ra, các cán bộ, công chức phụ trách thường xuyên rà soát về quy định hành chính, thủ tục hành chính; quy trình trình tự thực hiện các thủ tục hành chính; kiến nghị, đề xuất đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu cho người dân.  

Theo đánh giá về kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã: Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết 2.967/2.967 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn 2.909/2.967 là đạt tỷ lệ đạt 98,05%; có 58 hồ sơ trễ hẹn đã được các cán bộ, công chức có thư xin lỗi đầy đủ theo chỉ đạo quy định tại Công văn số 3004/UBND-NC ngày 26/12/2011 của UBND huyện. Tích cực thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình được 687/1.171 hồ sơ tiếp nhận trong năm 2023 đạt 58,67%. Chứng thực bản sao điện tử là 763/1.275 hồ sơ đạt 59,84 trên phần mềm Dịch vụ công Quốc gia.

Trong hoạt động tiếp nhận và trả kết quả, UBND xã đã phối hợp Bưu điện Xuân Lộc thực hiện có hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích, thực hiện dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên thông từ xã lên huyện và trả kết quả tại nhà cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính xã. Năm 2023 đã nhận và trả 610 hồ sơ (trong đó: 475 hồ sơ đất đai; 04 hồ sơ nhà ở và công sở; 90 hồ sơ BTXH, 6 hồ sơ NCC, 35 hồ sơ liên thông 4 trong 1).

Chính vì vậy để công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện thuận lợi và hiệu quả của công tác cải cách hành chính bền vững thì phải xác định rõ, cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị – xã hội  cần có sự phân công về thẩm quyền và trách nhiệm rõ ràng; xây dựng quy chế công chức, công vụ đảm bảo đội ngũ công chức làm việc với lương tâm và trách nhiệm để phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ngày càng hiệu quả hơn.


Huyền XH

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​