Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Huyện Xuân Lộc triển khai công tác Tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng và những thành tựu cách mạng vẻ vang của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các hoạt động tiếp tục tạo nên phong trào văn hóa, văn nghệ vui tươi, lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. UBND huyện huyện Xuân Lộc đã ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 28/12/2023 để triển khai công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024) trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

dfhgfh.jpg

Hoạt động tuyên truyền với những nội dung và hình thức cụ thể

Nội dung: Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về truyền thống của dân tộc Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và thành tựu vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 94 năm qua, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần anh hùng bất khuất, thông minh, sáng tạo của Nhân dân ta trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay; góp phần khơi dậy khí thế cách mạng, động viên các tầng lớp Nhân dân và các lực lượng vũ trang trong huyện thi đua hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; tạo không khí vui tươi, phấn khởi thi đua lập thành tích xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Tuyên truyền những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật; phê phán các hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục người Việt Nam, những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong dịp tết, những hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng, các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Hình thức tuyên truyền:

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 , tổ chức giao lưu, tọa đàm, giáo dục truyền thống, thăm các di tích lịch sử, văn hóa; thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, lưu động; trên Cổng thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền cổ động, trực quan như: treo băng rôn, khẩu hiệu tại các tuyến đường trung tâm huyện, các xã, thị trấn, tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, các Nhà văn hóa ấp, khu phố…trên địa bàn huyện. Tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, tết.

Phát động các đợt, phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", “Uống nước, nhớ nguồn", “Đền ơn đáp nghĩa", “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"…

Khẩu hiệu tuyên truyển

- NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2024)

- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM

- NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM

- CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN GIÁP THÌN 2024

- MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN THẮNG LỢI, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI

- ĐẢNG VỮNG, DÂN TIN, ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI THẮNG LỢI

- TỰ HÀO QUÊ HƯƠNG XUÂN LỘC ANH HÙNG

- ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA HUYỆN NĂM 2024

Thời gian thực hiện: Từ gày 10/01/2024 đến hết ngày 29/02/2024.

Tài liệu kèm theo: KH 244 ke hoach tuyen truyen mung dang, mung xuan 2024.pdf


Triều VH

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​