Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định công nhận 15 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023

Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 13190/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND huyện về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Xuân Lộc; Thông báo số 03/TB-HĐ ngày 03/01/2023 phân công nhiệm vụ các thành viên phụ trách đánh giá trên các tiêu chí, chỉ tiêu.

Ngày 16/01/2024, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND công nhận 15/15 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện.

dfhdfhd.jpg

Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở được UBND huyện kiện toàn theo tại Quyết định số 13190/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND huyện về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Xuân Lộc. Hội đồng gồm 13 thành viên, trong đó, Phó Chủ tịch UBND huyện là Chủ tịch Hội đồng, Trưởng phòng Tư pháp là Phó chủ tịch Hội đồng, Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có liên quan đến các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng lĩnh vực làm thành viên và chuyên viên phòng Tư pháp phụ trách công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật làm Thư ký.

Từ ngày 11/01/2024 đến ngày 12/01/2024, Hội đồng đánh giá, chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Xuân Lộc tiến hành họp để xem xét, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và đề xuất Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định công nhận 15/15 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp. Ngày 16/01/2024, Quyết định số 154/QĐ-UBND công nhận 15/15 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 cụ thể như sau:

+ Có 15/15 UBND xã, thị trấn đáp ứng được 03/03 điều kiện: tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 80 điểm trở lên; tổng số điểm của từng tiêu chí đạt từ 50 điểm trở lên; trong năm không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


Đính kèm QĐ: QD 154 CONG NHAN CAP XA DAT CHUAN TCPL NAM 2023.pdf

Minh TP

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​