Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kết quả thực hiện DVC trực tuyến một phần, toàn trình; số hóa kết quả thủ tục hành chính và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trong năm 2024

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ, việc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số sẽ tạo ra những nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn 2021-2030.Thời gian qua, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử trên địa bàn huyện. Theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 42/2022/NĐ-CP, từ ngày 15/8/2022, cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ (Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần), cụ thể như sau:

- Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện của dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tối đa trong quá trình cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng trừ trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phải hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật.

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của đội ngũ công chức các cơ quan hành chính nhà nước được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đến cuối năm 2023, toàn huyện có 508 thủ tục, trong đó thủ tục dịch vụ công một phần và toàn trình: 291 thủ tục (trong đó dịch vụ công một phần có 53 thủ tục, dịch vụ công toàn trình có 238 thủ tục). Kết quả tiếp nhận và xử lý hồ sơ DVCTT một phần và toàn trình của huyện: 21.434/34.822 hồ sơ, đạt 61,55%, cụ thể: Cấp huyện có 332 thủ tục, trong đó thủ tục dịch vụ công một phần và toàn trình: 203 thủ tục. Kết quả: 10.081/19.064 hồ sơ, đạt 52,87%; Cấp xã có 174 thủ tục, trong đó thủ tục dịch vụ công một phần và toàn trình: 81 thủ tục. Kết quả: 11.353/15.758 hồ sơ, đạt 72,04%.

Để xử lý hồ trực tuyến cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên môi trường mạng, các cơ quan nhà nước phải triển khai chữ ký số chuyên dùng trên phần mềm một cửa điện tử (Egov) để số hóa hồ sơ và số hóa kết quả giải quyết trực tuyến.

Từ ngày 20/3/2023 đến 24/3/2023 Sở Thông tin và Truyền thông đã cử tổ hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận một cửa huyện và UBND các xã thị trấn, đồng thời lập nhóm Zalo hỗ trợ hướng dẫn trực tuyến từ xa.Trên cơ sở đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động trang bị 98 máy vi tính, 28 máy Scan và 101 cán bộ, công chức, tham gia thực hiện công tác số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính. Qua thống kê, hiện UBND huyện đã số hóa đưa vào kho lưu trữ cụ thể như sau: Toàn huyện đã tiếp nhận trên phần mềm Egov: 68.421 hồ sơ, trong đó: Số lượng hồ sơ đã số hóa: 34.596/68.421 đạt 51; Số lượng kết quả TTHC đã số hóa: 21.456/68.421 đạt 31%.

Để đạt được kết quả trên, UBND huyện đã quan tâm triển khai thực hiện hệ thống một cửa điện tử (Egov), hệ thống số hóa phục vụ công tác quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung của các cơ quan nhà nước. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng và mở rộng mạng máy tính cục bộ để thực hiện các ứng dụng CNTT phục vụ thiết thực cho công việc của ngành, lĩnh vực mình quản lý. Triển khai dịch vụ công trực tuyến Quốc gia, Bộ, tỉnh đến bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân một cách thuận tiện và hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện DVC một phần và toàn phần đạt so với tiêu chí của tỉnh nhưng thành phần hồ sơ tiếp nhận để thực hiện số hóa chưa đảm bảo đúng quy định (như: CBCC bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã không sử dụng chữ ký số của Ban cơ yếu cấp xác thực hồ sơ tiếp nhận trên cổng dịch vụ công); tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính chưa cao; tình trạng chưa phân rõ các cơ quan nào phải số hóa tiếp nhận và cơ quan số hóa kết quả giải quyết TTHC.

 Giải pháp trong thời gian tới

Tiếp tục tăng cường truyền thông và quảng bá hiệu quả về dịch vụ công trực tuyến của cơ quan để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Rà soát bổ sung, nâng cấp máy tính, máy scan và hệ thống mạng cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Đẩy mạnh việc CBCC ứng dụng chữ ký số trong việc giải quyết hồ sơ trực tuyến, cũng như việc thực hiện số hóa hồ sơ và số hóa kết quả giải quyết TTHC. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan phân rõ chức năng và nhiệm vụ của từng cơ quan thực hiện số hóa tiếp nhận và số hóa kết quả giải quyết TTHC.

Tổ chức tập huấn chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT và khai thác mạng chuyên dùng cho cơ quan Đảng và Nhà nước cho cán bộ, công chức. Áp dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hướng tới việc trao đổi hoàn toàn bằng văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước.

Phối hợp các ngành hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ sử dụng máy tính, internet cho người dân; Hệ thống mạng Wi-Fi miễn phí tại các khu vực đông dân cư đế người dân tiếp cận dịch vụ. Phối hợp với các doanh nghiệp như Bưu điện, ngân hàng để hỗ trợ triển khai DVC trực tuyến như chuyển trả kết quả qua Bưu điện, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến, …


Huyền VH

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​