Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Xuân Hưng đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 17/01/2024 của UBND huyện Xuân Lộc về “Cải cách hành chính huyện Xuân Lộc năm 2024”. Nhằm đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.​​ Ngày 20/02/2024 UBND xã Xuân Hưng đã ban bành Công văn số 38/UBND về việc đề ra các giải pháp thực hiện Cải cách hành chính trong năm 2024 như sau:
 Đối với Bộ phận “01 cửa”, “01 cửa liên thông”: Phát huy tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử khi tiếp công dân đến giải quyết thủ tục hành chính; tham mưu UBND xã theo dõi và xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng thời gian giải quyết hồ sơ kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp.Thực hiện 100% hồ sơ số hóa, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của công chức chuyên môn trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC. Triển khai 100% hồ sơ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định và sử dụng kết quả chứng thực điện tử, các kết quả giải quyết TTHC điện tử trong tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC và các giao dịch khác giữa cá nhân, tổ chức, cơ quan hành chính nhà nước với nhau; đồng thời, tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức việc triển khai tiếp nhận, sử dụng kết quả chứng thực điện tử. Tập trung rà soát, đề xuất đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực do mình phụ trách nhằm đơn giản hóa TTHC. Tỷ lệ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã phát sinh hồ sơ trực tuyến một phần, toàn trình đạt trên 50%. Triển khai thực hiện ngày thứ tư trong tuần chỉ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Tham mưu UBND xã đề xuất từ 3 – 4 sáng kiến kinh nghiệm CCHC trên lĩnh vực Tư pháp – hộ tịch, Văn hóa – xã hội, Địa chính - môi trường ...

z5184530224720_7c563ecec7386d309b4dc91213903641.jpg

Thực hiện nghiêm việc có thư xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm hồ sơ trong giải quyết hồ sơ TTHC. Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Tránh tình trạng trả lời chung chung, không cụ thể, không rõ ràng, né tránh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về quy định về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND tỉnh về quy định mức thu phí, lệ phí đổi với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Đối với Công chức VPTK phụ trách đầu mối kiểm soát TTHC: Tham mưu UBND xã thực hiện tốt chữ ký số để điều hành, xử lý công việc đạt 100%. Tham mưu UBND xã thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC, phối hợp tổ chức niêm yết công khai các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực bằng văn bản giấy tại Bộ phận “01 cửa” và trên hệ thống điện tử để người dân nắm biết.  Theo dõi, đôn đốc các ngành thực hiện các nội dung của văn bản này; đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành để báo cáo chủ tịch nắm biết và có sự chỉ đạo kịp thời. Hàng ngày kiểm tra trên hệ thống điện tử “01 cửa” về tiến độ thực hiện giải quyết TTHC các lĩnh vực, báo cáo đồng chí chủ tịch và PCT phụ trách nắm biết, chỉ đạo. Phô tô bảng hướng dẫn các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến gửi Ban nhân dân các ấp để tuyên truyền người dân nắm biết và thực hiện.

Đối với Ban nhân dân 8 ấp: Tăng cường trách nhiệm của BND ấp trong giải quyết thủ tục hành chính cũng như các vụ việc và các nội dung kiến nghị của nhân dân trên từng địa bàn các ấp, góp phần nâng cao chất lượng công tác CCHC và hoạt động Nhà văn hóa ấp. Triển khai thực hiện chế độ trực giải quyết hành chính tại Nhà văn hóa ấp và tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính. Tùy tình hình, điều kiện của từng ấp, đồng chí Trưởng BND ấp thông báo lịch làm việc vào các ngày trong tuần để nhân dân thuận tiện trong việc liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời, gửi thông báo lịch làm việc về UBND xã qua Công chức VPTK để theo dõi và hàng tuần tổng hợp báo cáo tình hình trực giải quyết hành chính của các ấp cho đồng chí chủ tịch UBND xã nắm biết. (Thời gian thực hiện chế độ trực giải quyết hành chính tại Nhà văn hóa ấp bắt đầu tháng 3/2024). Phối hợp tuyên truyền cho người dân nắm biết, ngoài thời gian ngày hành chính Bộ phận “01 cửa” tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính bằng hồ sơ giấy và hồ sơ trực tuyến, vào ngày thứ tư hàng tuần Bộ phận “01 cửa” UBND xã chỉ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến.
 Đối với Công chức văn hóa xã hội và Cán bộ VHTT – Đài truyền thanh: Giao Công chức văn hóa xã hội phối hợp các Tổ Công nghệ số cộng đồng, Ban nhân dân các ấp tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết hành chính tại Nhà văn hóa các ấp thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai và dịch vụ công quốc gia liên thông 03 nhóm thủ tục hành chính.  Cán bộ VHTT – Đài truyền thanh: Thường xuyên thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh về thời gian trực hành chính tại Nhà văn hóa các ấp; thời gian Bộ phận “01 cửa” UBND xã chỉ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến vào ngày thứ tư hàng tuần. Tuyên truyền những lợi ích khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các bước hướng dẫn khi người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến thủ tục hành chính.
Đề nghị UBMTTQVN và các Đoàn thể xã: Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú về thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính, nhằm đảm bảo công tác giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp trong năm 2024 đạt hiệu quả cao.


Quang Duệ

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​