Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo mật tài khoản người dùng trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh

Thực hiện hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, trong đó bao gồm việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin với cơ sở dũ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (Hệ thống), Sở Thông tin và Truyền thông đã có 03 văn bản (văn bản số 2696/STTTT-CNTTVT ngày 20/9/2023, văn bản số 2605/STTTT-CNTTVT ngày 11/9/2023, văn bản số 2098/STTTT-CNTTVT ngày 23/8/2023) về bảo mật tài khoản người dùng, thông tin cá nhân của người dân và đảm bảo an toàn thông tin Hệ thống.

​Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, giám sát Hệ thống, Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận nhiều đơn vị, địa phương chưa triển khai thực hiện nghiêm nội dung này, nguy cơ lộ lọt thông tin gây mất an toàn thông tin hệ thống. Thực tế, ngày 23/01/2024, đã xảy ra sự cố lộ lọt thông tin mật khẩu tài khoản tại cơ sở thuộc UBND thành phố Biên Hòa, dẫn đến ngắt hệ thống kết nối dữ liệu lần 2, gián đoạn hệ thống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 (tại Văn phòng UBND tỉnh, ngày 31/1/2024), để khắc phục tình trạng nêu trên, đảm vảo an toàn thông tin Hệ thống theo yêu cầu của Bộ Công an, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố lưu ý, tập trung chỉ đạo các nội dung sau:

1. Tiếp tục phổ biến, triển khai, quán triệt lại các nội dung của văn bản số 5722/TCTTKĐA ngày 10/8/2023 của Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện nghiêm các quy định có liên quan trong quá trình kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về dân cư) phục vụ việc tra cứu, kiểm tra, xác thực thông tin công dân để tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh (Hệ thống); cũng như các hệ thống chuyên ngành của các đơn vị đã được kết nối với CSDLQG về dân cư.

2. Chỉ đạo công chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ phải bảo mật, không tiết lộ thông tin dữ liệu cá nhân của công dân khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có thay đổi công chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Hệ thống phải có văn bản gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (thông qua Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh) để kịp thời xóa, cập nhật phân quyền tài khoản cho người dùng.

3. Chỉ đạo các cán bộ, công chức thực hiện PHẢI thay đổi mật khẩu tài khoản trên hệ thống theo đúng quy định, yêu cầu về đảm bảo an toàn thông tin, cụ thể:

- Độ dài của mật khẩu tối thiểu là 8 ký tự trở lên; nội dung mật khẩu bao gồm: các ký tự đặt biệt (!, @, #, $...), chữ cái in hoa, chữ cái in thường và ký tự số (1,2,3); nên sử dụng mật khẩu khác nhau cho từng tài khoản để kẻ gian không thể sử dụng một mật khẩu để truy cập vào tất cả các tài khoản.

- Phải thay đổi mật khẩu mặc định ngay khi tiếp nhận tài khoản; thường xuyên thay đổi mật khẩu, ít nhất 03 tháng một lần;

- Tuyệt đối không được tiết lộ mật khẩu của cá nhân khi chưa có biên bản bàn giao.

- Thường xuyên cập nhật các bản nâng cấp phần mềm máy vi tính, thiết bị thông minh.

- Cán bộ, công chức, viên chức hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp để lộ, lọt tài khoản được cấp dẫn đến việc bị lợi dụng sử dụng tài khoản sai mục đính, tấn công gây ảnh hướng đến hoạt động của hệ thống.

4. Chỉ đạo thực hiện cài đặt hệ thống phòng, chống mã độc và chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia theo văn chỉ đạo 12839/UBND-KGVX ngày 28/11/2023 của UBND tỉnh và văn bản số 3449/STTTT-CĐS ngày 21/11/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông.

5. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh chủ động theo dõi Hệ thống, phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vận hành Hệ thống đảm bảo Hệ thống đáp ứng theo tiểu mục (2), (3) tại mục 2 “Đánh giá, kiến nghị" của văn bản số 5722/TCTTKĐA ngày 10/8/2023; Thanh tra Sở sẽ tổ chức kiểm tra việc quản trị - vận hành Hệ thống phòng, cài đặt hệ thống chống mã độc, các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin và chia sẻ thông tin mã độc với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (văn bản số 109/STTTT-CĐS ngày 12/01/2024); phối hợp với đơn vị cung cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh nghiên cứu, thực hiện giải pháp quản lý số lượt tra cứu thông tin công dân trên Hệ thống theo thời gian (phút, ngày).

Trong quá trình khai thác, sử dụng nếu gặp khó khăn, vướng mắc, phát hiện sự cố bất thường mất an toàn thông tin, đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương liên hệ ngay với Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh (số điện thoại: 02513.827.555, E-mail: hotro@dongnai.gov.vn) để được hỗ trợ, xử lý.


pvh

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​