Triển khai Thông tư số 19/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021 và Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021

 

​Ngày 03/12/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 02 Thông tư: Thông tư số 19/2021/TT-BTTTT Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm và Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử triển khai, thực hiện theo quy định.

TT20_sua doi bo sung phan mem phan cung CNTT.Signed.pdf 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​