Triển khai thực hiện Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

​Triển khai thực hiện Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quãn lý nhà nước của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai năm 2021

Đính kèm: 2_2022_QD_218.pdf

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​