Một số nội dung tuyên truyền về năm đoàn kết hữu nghị việt nam – lào 2017 và năm hữu nghị việt nam – campuchia 2017

​1. Về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”.
- Tuyên truyền về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào (từ năm 1962 đến nay) và tầm quan trọng của Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào
+ Tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào qua các thời kỳ lịch sử, tâp trung nhấn mạnh vào giai đoạn từ năm 1962 đến nay, làm rõ bản chất đặc biêt, ý nghĩa, bài học lịch sử của mối quan hệ. Khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lâp, tự do và tiến bộ xã hội. Nội dung tuyên truyên phải góp phần làm cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha- nu-vông xây dựng, vun đắp và đã được các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân dân hai nước tiếp tục củng cố, phát triển. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhiều lần khẳng định quyết tâm tiếp tục bảo vệ, phát triển và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi bên; đồng thời, dành cho nhau ưu tiên, ưu đãi hợp lý, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
+ Tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của hai sự kiện quan trọng là Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962) và Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977):
Ngày 05/9/1962, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc láng giềng Việt Nam - Lào, luôn cùng kề vai sát cánh, gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc giành độc lập tự do cho Tổ quốc.
vl3.jpgvl1.jpg 
 
Ngày 18/7/1977, hai nước chính thức ký kết các Hiệp ước: Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và ra tuyên bố chung tăng cường sự tin cậy và hợp tác lâu dài giữa hai nước. Trong đó, Hiệp ước hữu nghị và hợp tác là hiệp ước toàn diện mang tính chiến lược lâu dài, tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dâu bước ngoặt mới trong quan hệ giữa hai nước.
+ Chú trọng tuyên truyền, làm nổi bật những thành tựu hợp tác mà hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Quan hệ Việt Nam - Lào là quan hệ hợp tác toàn diện bao gồm cả chính trị, an ninh, kinh tế văn hóa... Định hướng cơ bản của chiến lược hợp tác giai đoạn 2011-2020 là: “Phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trở thành động lực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triến kinh tế - xã hội và hội nhập của mỗi nước”. Hàng năm, giữa hai Bộ Chính trị đều có các cuộc gặp mặt chính thức giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Hoạt động ngoại giao nhân dân cũng được tăng cường. Hai bên đã phối hợp và biên soạn công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt và liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam từ 1930 - 2007, đúc kết bài học kinh nghiệm phục vụ cho việc xây dựng và phát triển quan hệ lên một tầm cao mới. Vừa qua, hai nước đã hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo, xây dựng hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, ký kết 02 văn kiện quan trọng gồm Nghị định thư về đường biên giới, mốc quốc giới và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu vào ngày 16/3/2016...
 
vl.jpgvl2.jpg 
 
Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch vẫn đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược âm mưu “diễn biến hòa bình”, trong đó, tập trung chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhằm lật đổ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và chế độ dân chủ nhân dân ở Lào, phá hoại mối quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào. Vì vậy, hai bên cần tăng cường hợp tác trong công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, thiết thực, phối hợp và trao đổi kinh nghiệm đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bác bỏ luận điệu xuyên tạc quan hệ Việt Nam - Lào, bảo vệ sự trong sáng của mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào hiện nay.
- Tuyên truyền về các hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017’’.
+ Tập trung vào những hoạt động kỷ niệm trang trọng và phong phú ở cả hai nước nhằm tuyên truyền và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
+ Chú trọng tuyên truyền các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; trao đổi điện mừng; trao đổi đoàn, giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, địa phương hai nước.
+ Đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm, hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, thể thao, triển lãm, hội thảo của các doanh nghiệp,... các sự kiện, ấn phẩm góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, văn hóa của hai nước.
- Tích cực hưởng ứng và tuyên truyền về cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” do Trung ương tổ chức phát động.
2. Về “Năm hữu nghị Việt Nam – Camphuchia 2017” . 
- Tuyên truyền về lịch sử mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia và những thành tựu, những kết quả đã đạt được trong 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967 - 2017).
- Sự gắn bó của nhân dân hai nước trong quá khứ; những chia sẻ của lực lượng cách mạng hai nước trong giai đoạn chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giành độc lập dân tộc; những đóng góp, hy sinh của quân và dân Việt Nam trong thời kỳ cùng nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt.
- Tập trung tuyên truyền về kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền theo Hướng dẫn số 03-HD/BTGHU ngày 10/3/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; công tác quản lý biên giới; các hoạt động giao lưu - kết nghĩa giữa hai bên biên giới và ý nghĩa, giá trị của việc xây dựng, giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước.
- Những kết quả trên các lĩnh vực hợp tác kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh... giữa Campuchia và Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai kết nghĩa với các tỉnh của Campuchia nói riêng trong thời gian qua.
- Tập trung tuyên truyền về các sự kiện, các hoạt động của Việt Nam và Campuchia nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao tại các địa phương, đơn vị trên cả nước.
- Các hoạt động kỷ niệm của hai nước; các chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao; các hoạt động hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn học - nghệ thuật, hội thảo về 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
- Giá trị, ý nghĩa của ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967); những tiềm năng của mối quan hệ hữu nghị trong thời gian tới.
Tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người Campuchia.
- Vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người; truyền thống văn hóa, lịch sử; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia.
- Hình ảnh, cuộc sống của những con người Campuchia, trong đó có những sinh viên Campuchia hiện đang làm việc, học tập tại Việt Nam và tỉnh Đồng Nai về mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.
Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai sự thật của các thế lực cơ hội, thù địch về lịch sử quan hệ Việt Nam – Campuchia, về vấn đề biên giới trên đất liền... nhằm phá hoại mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước.
Thời gian tuyên truyền
 Đối với “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017”: Các hoạt động tuyên truyền tiến hành trong cả năm 2017, đặc biệt là sau tháng 6/2017. Đối với “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”: Hoạt động tuyên truyền diễn ra trong cả năm 2017, tập trung cao điểm từ tháng 7 đến tháng 9/2017./.
LÝ – BTG HUYỆN ỦY
 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​