HĐND huyện xuân lộc giám sát tại ban tiếp công dân huyện

Sáng ngày 13/6, Ban pháp chế HĐND huyện Xuân Lộc do ông Cao Văn Tiền- trưởng ban pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban tiếp công dân huyện về công tác thực hiện tiếp công dân và giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cao của công dân trong 6 tháng đầu năm 2017. Cùng dự với đoàn có ông Nguyễn Văn Linh- PCT. HĐND huyện.
Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm Ban tiếp công dân huyện đã kịp thời tham mưu với UBND huyện các văn bản liên quan đến công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong cơ quan, tổ chức và nhân dân, tiếp công dân và giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo. Theo đó, trong kỳ đã có 149 đơn. Trong đóm đã có kết quả, giải quyết được 130 đơn, đang theo dõi kết quả xử lý, giải quyết là 19 đơn. Đồng thời, tại trụ sở tiếp công dân huyện đã tiếp được 163 lượt công dân. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện, việc ngăn chặn cấp giấy CNQSD đất do tranh chấpp về Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao đất, cấp giấy CNQSD đất… Ngòai ra, trong 6 tháng đầu năm Ban tiếp công dân huyện không tiếp nhận đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND huyện theo quy định của Luật tố cáo…
 
Snapshot[2].BMP 
 
Kết thúc buổi làm việc, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả ủa ban tiếp công dân huyện trong thời gian quan, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Ban tiếp công dân sẽ tiếp tục tham mưu UBNd huyện thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đối với 25 đơn đang giải quyết và các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.
Ngân Hà

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​